/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Robuuste rassen, weerbare bioteelt

Karel Dewaele (Inagro) en Justine Dewitte (PCG)

Biologische teeltsystemen hebben minder stikstof beschikbaar dan de gangbare teelt. Door de mestwetgeving wordt deze beperking de komende jaren nog dwingender. Daarnaast worden door de verandering van het klimaat in onze regio meer extreme weersomstandigheden over een langere periode (vb. warmte, droogte,…) verwacht. Hierdoor wordt de impact van ziekten en plagen mogelijk ook groter. Veredeling en teelttechniek moeten hierop antwoord kunnen bieden om tot robuuste gewassen te komen. In dit project hebben Inagro en PCG vier concrete cases getest.

  • Case 1: Maximale diversiteit in het graanveld met CCP’s
  • Case 2: Aardappelrassen gemengd telen vertraagt Phytophthora-verspreiding
  • Case 3: Stikstof- en waterefficiënte broccoli
  • Case 4: Buitenteelt tomaat

Lees het samenvattend verslag van dit CCBT-project HIER.

Het project beoordelen en opmerkingen of een pluim geven kan HIER!

Meer info?
Karel Dewaele
Tel: +32 (0)51 27 32 58
E-mail: karel.dewaele@inagro.be

Image

akkerbouw
groenten