/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Vlaams en Nederlands bio onderzoek gebundeld op bioKennis.org

De nieuwe website van bioKennis is online! bioKennis.nl is recent veranderd in bioKennis.org. Niet alleen nieuws en resultaten van Nederlands biologisch onderzoek, maar ook van het Vlaamse onderzoek is nu te vinden op bioKennis. De partners CCBT, NOBL, de Vlaamse biobedrijfsnetwerken, Bionext, Louis Bolk Instituut en Wageningen UR hebben het afgelopen half jaar gewerkt aan de nieuwe website.

De aanpak van het bio-onderzoek in beide landen lijkt sterk op elkaar, met een grote rol voor de  aansturing door de sector zelf, het sterk praktijkgerichte karakter, de steun van de overheid, en het gebruik van bedrijfsnetwerken voor uitwisseling van kennis en ervaring en het ‘doorgeven’ van onderzoeksresultaten. Tijdens de ontwikkeling van de kennisnetwerken in beide regio’s zijn ook de contacten tussen Nederlands en Vlaams bio-onderzoek en andere betrokkenen verder toegenomen.

In 2012 resulteerde de samenwerking in de gemeenschappelijke financiering en  uitgave van  vijf  bioKennisberichten waarin bestaande en nieuwe kennis praktijkgericht geïntegreerd wordt. Deze samenwerking bracht ook de onderzoekers op de betreffende terreinen aan beide zijden dichter bij elkaar.

Na deze positieve ervaring werd beslist om de samenwerking op het terrein van de communicatie verder te versterken. Daarbij hadden de partners voor ogen dat de ontwikkelde kennis optimaal beschikbaar is voor ondernemers in het Nederlandstalige gebied en dat de contacten over en weer tussen ondernemers, onderzoekers, adviseurs en beleidsmakers versterkt worden.

bioKennis.org is nu dé unieke vindplaats voor alle kennis die ontwikkeld wordt in het Nederlandse taalgebied. Op de gezamenlijke website wordt alle Nederlandstalige kennis voor biolandbouw verzameld. Landbouwers uit beide landen hebben hier dus baat bij.

De website bevat o.a. actueel nieuws per sector, een grote onderzoeksdatabank en een scala aan ‘dossiers’. In de dossiers is bestaande kennis gebundeld van actuele onderwerpen, gebaseerd op de bioKennisberichten. Ook Social Media knoppen zijn toegevoegd. Elk nieuwsbericht kan je nu delen via mail, Google+, Linkedin, Facebook en Twitter.

Op donderdag 23 januari wordt de nieuwe bioKennis-website officieel gelanceerd tijdens de BioVak-beurs in Zwolle.

 

Meer info? Contacteer Carmen Landuyt (CCBT)

herkauwers
pluimvee
kleinfruit
akkerbouw
beschutte teelt
groenten