/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Focusgroep Bemesting: bio grove groenteteelt (oost)

Wednesday, March 21, 2018 - 14:00 to 17:00

Beste biologische groenteteler,

De biologische landbouw draagt bodemkwaliteit hoog in het vaandel. Doordat MAP 5 het gebruik van fosfor sterk beperkt, is het voor onze sector niet evident om te werken aan bodemkwaliteit. BioForum heeft de voorbije jaren heel wat lobbywerk verricht bij de VLM, het kabinet en de Europese Commissie om onze problematiek aan te kaarten. Onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing maakt verder lobbywerk echter moeilijk. 

Een nieuw project dat uitgaat van de VLM en wordt uitgevoerd door het ILVO, Inagro, Pcfruit, UGent en de Bodemkundige Dienst van België, wil daar nu aan tegemoetkomen. Het project wil namelijk de problematiek van de bioboeren op een wetenschappelijke manier in kaart brengen. 

Omdat dit onze laatste kans is om als biologische sector, binnen het kader van het mestactieplan onze noden en wensen om te zetten in oplossingsrichtingen, roepen we je dan ook op om deel te nemen aan de focusgroep grove groenteteelt van dit project, gedurende een halve dag .  Dit project kan immers alleen slagen als voldoende bioboeren eraan meewerken.

Wat zullen we in de focusgroep doen?

  • onze ervaringen met het MAP 5 delen (knelpunten en mogelijke oplossingen);
  • terugkoppelen over voorgestelde oplossingen die we vonden in wetenschappelijke literatuur, via de proefveldwerking en in de praktijk, in binnen- en buitenland;
  • mee bepalen welke maatregelen/ strategieën ten gronde geëvalueerd en beproefd zullen worden in wetenschappelijke proefopzetten en op praktijkpercelen.

In deze fase focussen we op de grove groenteteelt. Later komen ook focusgroepen bij kleinschalige tuinbouw (CSA-bedrijven), glastuinbouw en de minder- of niet-grondgebonden veehouderijsystemen aan bod.

Kies alvast voor één van deze twee data en schrijf je in via de link
(https://goo.gl/forms/7YOj15sGJzFiNBN82):

  • Regio west (West- en Oost-Vlaanderen): maandag 19 maart om 14-17 uur op de Zonnekouter -Vossenholstraat 9, 9870, Machelen aan de Leie
  • Regio oost (Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg): woensdag 21 maart om 14-17 uur - Hotel Amethist- Gustaaf Vandenheuvelstraat 132, 2230 Ramsel


Voor meer info kan je alvast terecht bij deze projectpartners:

ILVO: koen.willekens@ilvo.vlaanderen.be

Inagro: pauline.deltour@inagro.be

Pcfruit: jef.vercammen@pcfruit.be

Ugent: stefaan.deneve@ugent.be

Bodemkundige Dienst van België: aelsen@bdb.be

Image

Locatie: 

Hotel Amethist- Gustaaf Vandenheuvelstraat 132, 2230 Ramsel