/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Zaaipapier voor de teelt van bio veldsla in koepel: veel rompslomp voor weinig resultaat?

Cedrick Matthys, Justine Dewitte (PCG)

Gebruik van zaaipapier kan de tijd die nodig is voor het uitzaaien van veldsla drastisch inperken. Bovendien zouden onkruiden tegengehouden worden door de dubbele papierlaag. Met deze demonstratieproef wilden we nagaan of zaaipapier nuttig kan zijn in de teelt van biologische veldsla in koepel. Aangezien het zaad bij het gebruik van zaaipapier best afgedekt wordt, hebben we eveneens nagegaan welk afdekmateriaal het meest geschikt is. 

Hoewel de leverancier aanraadt om het zaaipapier af te dekken met zand, resulteert dit in een relatief lage opbrengst. Als het zaaipapier niet afgedekt wordt, resulteert dit in een zeer lage opkomst en tevens lage opbrengst. Uit deze proef blijkt dat de teelt van biologische veldsla in koepel met zaaipapier vooral bij afdekking met potgrond resulteert in een goeie opkomst, uniformiteit en een relatief hoge opbrengst. Desondanks lijken de voordelen niet op te wegen tegen de nadelen: de hoge kostprijs (zowel de kost van zaaipapier als potgrond) en het vele kuiswerk bij de oogst (omwille van de hoge onkruiddruk en de potgrond die overal aan kleeft). Mocht u toch overwegen om zaaipapier te willen gebruiken, informeer dan zeker eerst bij de producent en het controle-organisme naar de samenstelling en de nodige certificaten.

Lees het verslag hier!

Meer info?
Justine Dewitte
Tel: +32 (0)9 381 86 86  
 
beschutte teelt