/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Innovatieve gewassen: vele kleintjes maken een groot!

Tijl Ryckeboer (PCG)

In 2017 probeerden we enkele minder gekende teelten uit. We richtten ons, in navolging van yacon en bataat, op enkele -weliswaar kleinere - knolgewassen. Niet enkel aardappel kent zijn oorsprong in het Andesgebied. Ook de ‘roots’ van het onlangs in de media verschene yacon liggen er. Er zijn echter nog verschillende andere minder gekende gewassen die het Andesgebied als hun moederland mogen beschouwen. Het gaat dan onder meer om oca of knolklaverzuring (Oxalis tuberosa), ulluco (Ullucus tuberosus) en mashua of knolcapucien (Tropaeolum tuberosum).

Tijdens een eerste test bekeken we of het haalbaar is om deze gewassen met succes te telen in de Kruishoutemse zandgrond. We probeerden een aantal rassen uit. 

Lees het verslag hier!

Oca:

Image

Ulluco:

Image

Crosne:

Image

Meer info?
Tijl Ryckeboer
Tel: +32 (0)9 381 86 86  
E-mail: tijl@pcgroenteteelt.be

 

groenten
biodiversiteit