/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Tomaten in openlucht? Investering in koepel loont duidelijk de moeite!

Cedrick Matthys, Justine Dewitte (PCG)

Steeds vaker vinden we nationaal en internationaal projecten en organisaties die op (semi)professionele schaal bezig zijn met buitenteelt tomaat. Via een rassenproef in open lucht én in koepelteelt werd daarom geëvalueerd of er robuuste rassen zijn die geschikt zijn voor buitenteelt tomaat naar Phytophthora resistentie toe, maar ook naar opbrengst, kwaliteit en smaak van de vruchten. Daarnaast moest het onderzoek ook uitwijzen of de investering van een koepel al dan niet een noodzaak is, en wat de eventuele terugverdientijd van deze investering is.

Uit het onderzoek blijkt dat buitenteelt tomaat toch moeizaam verloopt met het huidige rassenaanbod, ondanks het droge jaar. Alle rassen zagen er in open lucht veel ongezonder uit dan de planten in koepelteelt, en waren veelal sterk aangetast door Phytophthora. De opbrengst was dan ook twee tot drie keer hoger in koepelteelt dan in open lucht. Bovendien werden over het algemeen de tomaten in koepelteelt naar smaak toe als beter bevonden. Uit dit onderzoek blijkt tenslotte dat de investering in een koepel in minder dan één teeltseizoen terugverdiend kan worden. 

Lees het volledige verslag hier.

Meer info?
Justine Dewitte
Tel: 32(0)9 381 86 82 
E-mail: justine@pcgroenteteelt.be

Deze proef kaderde in het CCBT-project 'R² - Robuuste Rassen' dat uitgevoerd werd door PCG en Inagro. 

Image

 

 

beschutte teelt
groenten