/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Ritnaalden: een sectorbreed probleem

Ritnaalden zijn de larven van kniptorren. Ze leven ondergronds waar ze meerdere jaren verblijven en diverse gewassen aantasten. De laatste jaren neemt deze schade aan onze cultuurgewassen toe. In geen enkele teelt blijkt er echter een duurzame oplossing te zijn voor deze opkomende plaag. Hoog tijd dus om het insect onder de loep te nemen en op zoek te gaan naar nieuwe beheersmaatregelen.

Binnen een lopend project (2013-2014) volgt Inagro vijf biologische aardappelpercelen op om meer zicht te krijgen op de factoren die van invloed zijn op de ritnaaldenpopulaties in de grond. 

Ook de Nationale Proeftuin voor Witloof doet onderzoek naar deze plaag.

Lees hier het artikel.

Meer info?
Christel Van Ceulebroeck (Nationale Proeftuin voor Witloof)
TEL: 016/290174 
E-mail: christel.vanceulebroeck@vlaamsbrabant.be
of
Femke Temmerman (Inagro Afdeling bio) 
TEL: 051 27 32 51
femke.temmerman@inagro.be 

 

akkerbouw
groenten