/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Groenbedekkers als ruwvoeder

Luk Sobry (Inagro)

Inzaai van een groenbedekker na de oogst van granen kan een extra snede ruwvoeder opleveren. Zeker in een droge zomer waar de ruwvoedervoorziening krap wordt is dat een welkome aanvulling van de voorraad. In een proef met vijf mengsels van grasachtigen en vlinderbloemigen vertoonde een mengsel van zomerhaver, Alexandrijnse klaver en wikke de hoogste drogestofopbrengst (4,2 ton DS/ha). Het mengsel met dezelfde vlinderbloemigen in combinatie met Italiaans raaigras had een hoger eiwitgehalte maar een lagere drogestofopbrengst (2,9 ton DS/ha). Mengsels met sorghum stelden teleur.

Na een oogst van graan als gps of vochtig graan en vóór de inzaai van een wintergraan is het mogelijk nog een extra snede ruwvoeder van om en bij 4 ton DS te oogsten tweede helft van september. Sorghum of soedangras bieden in dit geval geen potentieel. Italiaans raaigras haalt bij een dergelijke korte tussenteelt slechts een beperkte opbrengst (2,9 ton DS/ha) maar met een goede voederwaarde. Dankzij de goede weersomstandigheden zit er wel nog heel wat groei in het italiaans raaigras en de alexandrijnse klaver waardoor een tweede snede mogelijk is dit najaar. Zomerhaver tenslotte kon een goede opbrengst (4,2 ton DS/ha) combineren met een behoorlijke voederwaarde.
 
Lees het volledige artikel hier
 
Meer info?
Luk Sobry (Inagro)
Tel: +32 51 27 32 51 
 
herkauwers
akkerbouw