/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Kippen als onkruidbeheersers?

Sarah Fonteyn (Proefcentrum Pamel)

Op maandag 9 oktober ging het 2e deel van de proef met pluimvee van start in Proefcentrum Pamel met het uitzetten van 20 kuikens van Mechelse Koekoek. Deze proef kadert in het project ‘Onkruidbeheersing in de biologische kleinfruitsector’ waarin we op verschillende manieren de beheersing van onkruid aanpakken en zo de efficiëntie van elke methode en hun onderlinge verschillen in kaart kunnen brengen. De proef met pluimvee is een verkennende proef die we laten doorgaan op een perceel met verschillende soorten kleinfruit. Deze soorten zijn kiwibes, trosbes, herfstframboos, zomerframboos, zwarte bes en stekelbes.  Het perceel kleinfruit werd verdeeld in 3 stukken, waardoor we de kippen elke 3 weken naar een volgend stuk kunnen verplaatsen en zo het effect op het onkruid en kleinfruit na kunnen gaan.

Op 3 juli 2017 startten we de proef met pluimvee met een ‘ronde’ van Kabir Ross vleeskippen. Ondertussen werden deze kippen geslacht en werd het dus tijd voor ronde 2 met Mechelse koekoeken. We kijken in deze verschillende rondes naar het effect op het onkruid en kleinfruit en ook naar het scharrelgedrag van de kippen en hoe ze de uitloop gebruiken. 

Tijdens de 1e ronde was het effect op hun omgeving niet overwegend positief: het gras werd wel enthousiast kort gehouden maar er werd zo heftig gescharreld dat er putten werden gemaakt rond de planten, wortels vrij kwamen te liggen en zo de groei van de planten waarschijnlijk werd belemmerd. 

Image

Daarom gaan we bij de start van deze 2e ronde bekijken hoe we de schade aan het kleinfruit kunnen minimaliseren, bijvoorbeeld door het plaatsen van een stofbad (waardoor er hopelijk geen of minder putten worden gegraven) en het sneller verplaatsen van de kippen.

We hopen via deze proef telers op ideeën te brengen of een alternatief te bieden voor de traditionele methodes voor onkruidbeheersing. Men kan zowel gebruik maken van vlees- als legkippen, met beide hun voor- en nadelen. Het gaat hier om een methode die nog niet veel wordt gebruikt in Vlaanderen, maar waar telers wel interesse in tonen. 

Meer info?
Sarah Fonteyn (Proefcentrum Pamel)
Tel: +32 (0)54 32 08 46
E-mail: proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be

 

Image

 


pluimvee
kleinfruit