/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - dec2013

Image

Geachte,

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Zoekt u specifieke praktijkinformatie voor biolandbouw? Typ dan uw zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Grasklaver onderwerken vóór een vroege voorjaarsteelt

Vlinderbloemige groenbemesters zijn een belangrijke stikstofbron in een biologische groenteteeltrotatie. Hierbij wordt vaak een eenjarige grasklaver in de rotatie ingelast. De vraag stelt zich hoe en wanneer deze grasklaver best wordt ondergewerkt wanneer een vroege voorjaarsteelt volgt. Inagro onderzocht in een on-farm proef vier mogelijke strategieën. Lees meer...


Onderzoeksprogramma 2014 bio beschutte teelt

Ondertussen zijn alle proeven binnen de afdeling bio beschutte teelt van het PCG afgelopen. Uiteraard werd de nodige voorbereiding getroffen voor het komende jaar 2014. Aan de hand van een Technisch Comité Bio Beschutte Teelten, dat jaarlijks samenkomt en vertegenwoordigd wordt door voornamelijk biotuinders met serres en koepels, werd het proefplan voor 2014 samengesteld. Lees meer...


Ritnaalden: een sectorbreed probleem

Ritnaalden zijn de larven van kniptorren. Ze leven ondergronds waar ze meerdere jaren verblijven en diverse gewassen aantasten. De laatste jaren neemt deze schade aan onze cultuurgewassen toe. In geen enkele teelt blijkt er echter een duurzame oplossing te zijn voor deze opkomende plaag. Hoog tijd dus om het insect onder de loep te nemen en op zoek te gaan naar nieuwe beheersmaatregelen. Lees meer...


Brede verwachtingen, goed rapport

Zoals alle Vlaamse praktijkcentra, heeft ook de Afdeling Biologische Productie van Inagro in de voorbije periode haar proefprogramma voor het komende teeltseizoen opgemaakt. De technische adviesraad die op 13 november bijeen kwam en die dit programma vanuit de praktijk aanstuurt, kon rekenen op een goede opkomst en een erg actieve inbreng. Voorafgaand aan deze adviesraad, werd een kleine enquête gehouden onder de biologische telers. Lees meer...


Lancering nieuwe biopesticiden door Belgische en Franse onderzoekers

Belgische en Franse wetenschappers, verbonden aan vijf universiteiten en twee proefcentra, lanceerden een nieuwe familie moleculen van natuurlijke oorsprong die klassieke schimmelwerende fungiciden (deels) kunnen vervangen. Deze lipopeptiden, afkomstig uit bacteriën, zullen ten vroegste over vier jaar vaak voorkomende schimmels kunnen aanpakken op sla, druiven, gerst, tarwe, tomaat en prei. Lees meer...


Oproep bij-gastvrije bio-boerderij

Op 17 januari start Landwijzer voor de 3e keer de jaarcursus "natuurlijk imkeren" op De Zonnekouter in Machelen bij Deinze. Landwijzer is op zoek naar bioboeren die honingbijen op hun bedrijf een plaats willen geven. Lees meer...


Ziekten en plagen in houtig kleinfruit

Vorige week ging de 4de stuurgroep door van het CCBT-project 'Participatief onderzoek rond ziekten en plagen in houtig kleinfruit'. Vooral de bestrijding van de bessenglasvlinder met feromoonverwarring blijkt een interessante piste. Bekijk zeker eens de presentatie van Tim Beliën.


EUROPEES PROJECT IN DE KIJKER: SOLINSA onderzocht innoverende netwerken voor duurzame landbouw

Op 13 december ging in Brussel de slotconferentie door van het Europese FP7-project SOLINSA (Support of Learning and Innovation Networks for Sustainable Agriculture). 11 partners uit 8 verschillende landen participeerden in het project. FIBL, de Zwitserse onderzoeksinstelling voor biolandbouw, was coördinator. De hoofddoelstelling was het achterhalen hoe lerende netwerken en innovatienetwerken in de landbouwsector gevormd worden en hoe ze functioneren in de praktijk. Lees meer...


VRAAG EN AANBOD


AGENDA

9 JAN - Introductie-avond Landwijzer: Leertraject bio & BD-landbouw

14 JAN - Studienamiddag PIBO Campus vzw: Proefresultaten biologische landbouw

16 JAN - DLV: cursus biologische fruitteelt

17 JAN - Cursus Landwijzer: Natuurlijk imkeren 2013-2014

22-23 JAN - Biovak 2014