/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - nov2013

Image

Geachte,

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Zoekt u specifieke praktijkinformatie voor biolandbouw? Typ dan uw zoekwoord in de balk rechtsboven op onze website

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Tijd voor iets tropisch nieuws?

Tijdens de opstelling van het proefplan bio van het PCG vroegen de biologische telers om een demonstratieve proef 'tropische vruchten' aan te leggen in koepel. De opdracht was eenvoudig: “Kijk eens wat er allemaal beschikbaar is bij de zaadhuizen.”
Zo gezegd, zo gedaan… 
PCG deed een proef met verschillende rassen en gewassen,  zoals cucuzzi, okra, luffa, kiwano,... maar ook meloenen en watermeloenen. Lees meer... 


Nieuw Europees project voor pcfruit vzw: BIOCOMES

Recent werd in het 7de kaderprogramma (Call: “FP7-KBBE-2013-7) het project 'BIOCOMES' weerhouden voor financiering. pcfruit vzw is één van de 27 partners uit in totaal 14 verschillende landen van dit project dat getrokken wordt door Wageningen UR. De doelstelling van het project is om 11 nieuwe biologische bestrijdingsagentia (BCA’s) te ontwikkelen voor de Europese landbouw en bosbouw. Lees meer...


Verslag 2de internationaal Symposium voor bio beschutte tuinbouw in Avignon

Om de ontwikkeling van de bio beschutte tuinbouw en de wetenschappelijke kennis errond op Europees niveau vooruit te helpen werd er al voor de 2de maal een ISHS symposium rond dit thema georganiseerd, dat dit keer doorging in Avignon. De organisatie gebeurde door de Franse onderzoeksinstelling ITAB en de onderzoeksgroep GRAB. Tevens was er een samenwerking met de Europese COST-actie BioGreenhouse, die ook werkt rond bio beschutte tuinbouw. 
PCG schreef een verslag


Referentiepercelen: nitraatresidu 2012 - Resultaten van een eerste jaar werking

Eén van de taken die aan het CVBB werd toevertrouwd was het opzetten van een netwerk van referentiepercelen. Bedoeling is om voor alle teeltgroepen het nitraatresidu op te volgen op bedrijven die een goede praktijk inzake teelttechniek en bemesting toepassen. De resultaten van het eerste jaar werking zijn nu beschikbaar in een verslag.


Bedrijfsadvies op maat van elke bioboer

Het individueel bedrijfsadviessysteem voor bioboeren was toe aan vernieuwing. Daarom werkte BioForum Vlaanderen samen met de Vlaamse overheid aan een werkbaar instrument dat bioboeren en begeleiders effectief en efficiënt kunnen inzetten. Dit proces nam uiteindelijk vier jaar in beslag. Op vrijdag 8 november heeft de Vlaamse regering op initiatief van minister-president Kris Peeters de nieuwe regelgeving goedgekeurd. Lees meer...


Agro-ecologie: het echte werk

Een nieuwe uitgave van BioForum Vlaanderen laat boeren zelf vertellen hoe agro-ecologische landbouw werkt. Lees meer...


EUROPEES PROJECT IN DE KIJKER: BIO-INCROP werkt aan gezonde fruitbodems

Het COREOrganic-project ‘BIO-INCROP’ zoekt naar nieuwe bodemmanagementtechnieken voor biologische fruitboomgaarden. Het onderzoek focust op fruitproductie in gematigde zones, met appel als case, en op mediterrane zones, met citrusvruchten als case. De onderzoeksstrategie is gebaseerd op micro-organismen die deel uitmaken van de bodemweerbaarheid en de biologische bodemvruchtbaarheid. Lees meer...


VRAAG EN AANBOD


AGENDA

22 NOV—Ketenoverleg biologisch vlees

24 NOV—Excursie biologische konijnenhouderij

26 NOV—Economische en technische kengetallen in het moderne varkensbedrijf 

26 NOV—Studienamiddag ILVO: Vlees in de weegschaal, consumptie en productie onder spanning

28 NOV—Economische en technische kengetallen in het moderne varkensbedrijf 

28 NOV—Ketenoverleg biologische akkerbouw

28 NOV—Praktijknetwerkdag biologische glasgroenten (NL)

29 NOV—Zaden reinigen op ILVO- PLANT

29 NOV—Themadag: Van stal tot akker, link intensieve veehouderij en akkerouw

3 DEC—Economische en technische kengetallen in het moderne varkensbedrijf

3 DEC—Studiedag Varkensloket: Salmonella in de varkensproductieketen

6 DEC—Studiedag duurzame bemesting in de fruitteelt

6 DEC—ILVO: Contactdag vlees

7 DEC—Pcfruit: snoeidemonstratie houtig kleinfruit

10 DEC—Boerderij (NL): Grond om te Boeren, praktische tips tegen bodemverdichting

12 DEC—Ketenoverleg biologische groenten

13 DEC—Bionext College: Nieuwe veredelings- technieken in de biosector

13 DEC—ILVO: Contactdag groenten- en fruitsector

13 DEC—Cursus Landwijzer: Natuurlijk imkeren 2013-2014

17 DEC—Congres: Agro-ecologie, droom of toekomstperspectief?

22 JAN—Biovak 2014