/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Buitenteelt tomaat: nog toekomst voor professionele teelt?

Justine Dewitte (PCG)

Zowel internationaal als nationaal zijn nog projecten en organisaties op professionele of semiprofessionele schaal bezig met buitenteelt tomaat. Binnen het CCBT-project “R² - Robuuste Rassen“ werd uitgezocht of een buitenteelt tomaat, door een combinatie van robuustere rassen en verwachte warmere zomers, een kans biedt voor korte keten bedrijven zoals CSA’s en zelfpluktuinen. Op die manier kan ook de rotatie binnen de open lucht teelten ruimer genomen worden door een extra teelt. Daarnaast zal ook onderzocht worden of de investering van een koepel al dan niet een noodzaak is. 

Verschillende zaadhuizen namen deel aan het onderzoek: Bingenheimer, De Bolster, De Nieuwe Tuin, Van Den Berg Seeds, Wallogreen, … Het aanbod van rassen die geschikt zouden zijn voor buitenteelt leek behoorlijk groot. De zaadhuizen hebben elk hun meest relevante rassen uitgeselecteerd, enkel op resistentie tegen plaag, niet op type tomaat. 

In 2016 werd deze selectie uitgetest in verschillende kleine demoproefjes op praktijkbedrijven. Hiervan zijn de beste geselecteerd, die dan op hun beurt dit seizoen in een blokkenproef aangelegd werden op PCG, in tunnel én in open lucht. Op die manier kan naast de resistentie van het gewas, ook de opbrengst, de kwaliteit en de smaak van de vruchten opgevolgd worden.

Op 1 augustus dit jaar konden de geïnteresseerden een kijkje komen nemen. Op dat ogenblik waren de rassen zowel in tunnel als in open lucht al een tijdje in productie. Het gewas zag er op dat ogenblik nog goed uit, toch waren er bijvoorbeeld reeds verschillen in hoogte gewas, troszetting, … De publicatie van het proefveldbezoek en de meest recente, tussentijdse resultaten zijn terug te vinden op de website van het PCG: http://www.pcgroenteteelt.be/nl-nl/Actueel-nieuws/tussentijdse-resultaten-tomaat-koepel-versus-buitenteelt.

Tabel: tussentijdse resultaten opbrengst tomaat koepel versus buitenteelt 2017 (klik voor een grotere versie)

Image

Meer info?
Justine Dewitte (PCG) 
E-mail: justine@pcgroenteteelt.be
TEL: +32 (0)9 381 86 82

Image

 
beschutte teelt
groenten