/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

www.farmknowledge.org ontsluit EU-kennis biologische akkerbouw

Lieven Delanote (Inagro)

Biologische landbouw is complex en vraagt van boeren heel wat kennis en vaardigheden. Toch bleef de uitwisseling van deze kennis over de landsgrenzen heen tot nog toe beperkt. Zeventien partners uit 12 Europese landen vullen dit hiaat in en ontwikkelden het online platform www.farmknowledge.org. Inagro en Bioforum zijn de Vlaamse partners. Dit platform brengt de meest performante ‘tools’ voor biologische akkerbouw uit de betreffende landen samen in een vijftal clusters: bodemkwaliteit en vruchtbaarheid, nutriëntenbeheer, pest- en ziektebestrijding, onkruidbestrijding en gewasspecifieke oplossingen. Daarnaast kunnen boeren en onderzoekers ook nieuwe ideeën delen via het platform. Via digitale vertaling is dit platform ook beschikbaar in het Nederlands.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 652654.This communication only reflects the author’s view. The Research Executive Agency is not responsible for any use that may be made of the information provided.
 
Meer info?
lieven.delanote@inagro.be – 051/273250
An.jamart@bioforumvl.be – 03/286 92 65
akkerbouw