/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Inagro groeit mee met biologische sector

Lieven Delanote (Inagro)

Foto: Luk Sobry en Pauline Deltour

De biologische landbouw groeit nationaal en internationaal. In 2016 zetten een nieuwe groep melkveehouders en akkerbouwers de stap naar bio. Er lijken nog kansen voor gecontroleerde groei in Vlaanderen. Het onderzoekslandschap is de voorbije jaren sterk geëvolueerd en wordt bijzonder competitief. Inagro heeft een lange traditie in onderzoek en voorlichting in de biologische landbouw en wil deze rol ook in de toekomst blijven waarmaken.  

Lieven Delanote ontwikkelde doorheen de jaren een dubbele rol. Hij leidde het onderzoeksteam en de projectwerking van de afdeling. Vanuit de opgebouwde expertise werd hij steeds meer gevraagd voor individueel bedrijfsadvies en nam hij een belangrijke rol op in de ontwikkeling van de sector (omschakeling, verdieping, randvoorwaarden,…). Lieven zal zich prioritair toeleggen op individuele bedrijfsbegeleiding en op sectorontwikkeling. 

Annelies Beeckman was de voorbije jaren het gezicht van Inagro voor de biologische veehouderij en voor het thema bodem en bemesting. Annelies kiest vanaf 1 november 2017 voor een nieuwe uitdaging. Wij willen bij deze Annelies bedanken voor het engagement. Inagro benut dit momentum om beide thema’s te versterken. Luk Sobry startte op 1 september als praktijkonderzoeker veehouderij. Luk werkte de voorbije jaren als zelfstandige samen met adviseur biologische melkveehouderij Wim Govaerts en werkte vanuit deze insteek al regelmatig projectmatig samen met Inagro. Luk blijft nog deeltijds werkzaam als praktijkassistent veevoeding aan de faculteit diergeneeskunde en zal vanuit die expertise naast het teelttechnisch onderzoek rond voederteelten ook dieper ingaan op het voedertechnische luik en de link met dierengezondheid. 

Pauline Deltour startte ook op 1 september. Pauline werkte het voorbije jaar haar doctoraat af bij prof. M. Höfte aan de vakgroep gewasbescherming van de universiteit Gent. In haar onderzoek op bananen in Brazilië toonde ze aan dat gediversifieerde teeltsystemen een grotere weerbaarheid hebben tegen fusarium dan monoculturen. Pauline wordt coördinator onderzoek binnen de afdeling en bouwt samen met het onderzoeksteam verder aan een vraag gestuurd en inspirerend onderzoeksprogramma en verkent hiervoor passende projectkansen in Vlaanderen en Europa. Pauline neemt daarnaast ook het thema bodem en bemesting over van Annelies. 

Je kan iedereen vlot contacteren via 051/273252 of voornaam.naam@inagro.be 

herkauwers
akkerbouw
groenten
bodemvruchtbaarheid