/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Planning maakt omschakeling bio haalbaar

Lieven Delanote (Inagro) en Justine Dewitte (PCG)

Meer en meer gangbare land- en tuinbouwers hebben sympathie voor de biologische landbouwmethode. Omschakelen zien ze echter als een onmogelijke berg. Soms is dit terecht. In veel gevallen staan misverstanden en onvoldoende kennis de reële mogelijkheden in de weg. Het najaar en de winter zijn een goede periode om een en ander te overwegen.

Er is volop vraag naar biologische groenten en akkerbouwgewassen. Verse biogroenten hebben een marktaandeel van ruim 5 % in Vlaanderen en warenhuizen als Colruyt en Delhaize mikken hoger. Ook de concentratie van verwerkende bedrijven en groothandel in Vlaanderen biedt kansen. Sommige van deze bedrijven laten zich geheel niet in met bio. Ander bedrijven realiseren 5 % en meer van hun omzet in bio en moeten zich bij gebrek aan Vlaams product, in het buitenland bevoorraden. Het is belangrijk om als omschakelende teler deze potentiële markt goed te verkennen. Bart Naeyaert – gedeputeerde voor Land- en Tuinbouw in de provincie West-Vlaanderen stelde zich in het najaar 2015 al de vraag of de Vlaamse land- en tuinbouw kansen laat liggen. Deze vraag blijft meer dan ooit actueel.
 
Lieven Delanote (Inagro) en Justine Dewitte (PCG) klaren in dit artikel de omschakeling nog eens uit.
 
Meer info?
Lieven Delanote (Inagro, open lucht teelten), Justine Dewitte (PCG, beschutte teelten) 
TEL: +32 (0)50 27 32 50 (Lieven) en +32 (0)9 381 86 82 (Justine)
 
 
akkerbouw
beschutte teelt
groenten