/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Aanplant biologisch appel- en perenperceel in pcfruit

Jef Vercammen (pcfruit)

Foto: Jef Vercammen (pcfruit) en gedeputeerde Inge Moors

Inge Moors, gedeputeerde van landbouw van de provincie Limburg en voorzitter van pcfruit vzw, zorgde ervoor dat de provincie Limburg éénmalig 169.000 euro vrij maakte voor pcfruit voor ondermeer overkappingen bij zoete kersen en de aanleg van een bioperceel pitfruit.

Overkappingen zoete kersen

In het buitenland werd de laatste jaren al veel geïnvesteerd in overkappingen bij zoete kersen. Zo zou in Nederland 80 à 90 % van de zoete kersen onder een overkapping staan, in België is dit slechts 5 à 10 %. Wij zijn genoodzaakt om deze trend te volgen, willen we een speler op de wereldmarkt blijven. Regenachtige seizoenen tonen duidelijk aan dat de kersenteelt zonder overkappingen zeer moeilijk wordt. Overkappingen zijn immers de enige mogelijkheid om het barsten van de kersen te voorkomen.

Image

Bijkomend voordeel is dat de kersen op het optimale pluktijdstip kunnen geplukt worden. Door de pluk enkele dagen uit te stellen, neemt het vruchtgewicht toe. In de meeste gevallen stijgt ook het suikergehalte en de hardheid, waardoor de kersen een betere smaak hebben. Bovendien kan het aantal bespuitingen tegen vruchtrot verminderd worden. Ook kunnen overkapte percelen gemakkelijk ingenet worden tegen de Aziatische fruitvlieg Drosophila suzukii, sinds 2014 een grote bedreiging voor onze kersen.

Op dit moment staan er op pcfruit vzw – Proeftuin pit- en steenfruit 6 verschillende overkappingen van 6 verschillende firma’s (1 uit België, 3 uit Nederland en 2 uit Duitsland).

Bioperceel appel en peer

Het nieuwe bioperceel pitfruit is zowel bedoeld voor demonstratie als voor praktijkproeven, Tot nu toe gebeurden de meeste proeven voor de biologische fruitteelt bij biotelers. De keuze van het bedrijf en de thema’s waarrond gewerkt wordt worden vastgelegd in overleg met de Vakgroep Biologische Fruitteelt.

Dankzij de extra financiële inbreng van de provincie Limburg kon in het voorjaar 2017 een “bioperceel” appel en peer aangelegd worden op pcfruit. Het is de bedoeling om van dit perceel een echt biologisch gecertificeerd biologisch perceel te maken. (De aanmelding bij TÜV Nord Integra is ondertussen gebeurd, zodat de omschakelperiode van 3 jaar is gestart.) De invulling van dit perceel is gebeurd in samenspraak met de Vakgroep Biologische Fruitteelt en ook de proeven die in de toekomst zullen aangelegd worden zullen steeds met hen besproken worden. Hiervoor zal naast de werkgroepen pitfruit, steenfruit en Hageland ook een werkgroep bio opgericht worden.

Een belangrijk thema voor de biologische telers blijft het rassenonderzoek. Vandaag telen zij net als hun geïntegreerde collega’s vooral Jonagold, maar is de vraag naar ziekteresistente rassen voor hen zeer belangrijk. Waar er vroeger vooral naar schurftresistente rassen werd gekeken, moeten we in de toekomst een stap verder gaan. Ook de gevoeligheid voor o.a. witziekte, bewaarziekten, vruchtboomkanker, wollige bloedluis, spint, bacterievuur, … zullen in de toekomst mee een rol spelen in de keuze van een nieuw ras. Nieuwe beloftevolle appel en perenrassen zullen in de toekomst dan ook een plaats krijgen op dit perceel, waarbij niet alleen zal gekeken worden naar de mogelijkheden voor de versmarkt maar ook voor de verwerking.

Andere onderzoeksthema’s die op dit bioperceel aan bod zullen/kunnen komen zijn o.a. bodembeheer en bemesting en uiteraard bestrijding van ziekten en plagen zoals schurft, witziekte, rode spin, bloedluis, … Hiervoor werden een aantal rijen Jonagold en Conference aangeplant. In het najaar 2017 zal aan één zijde van het perceel een windscherm geplaatst worden met verschillende netten met een verschillende maaswijdte, met als doel het effect op drift van naburige gangbare percelen na te gaan. Ook zullen 2 verschillende grasmengsels met klaver ingezaaid worden en zal een natuurlijke haag aangeplant worden.

Meer info?
Jef Vercammen (pcfruit)
E-mail: jef.vercammen@pcfruit.be
TEL: + 32 (0)11 69 70 80 

 
pitfruit