/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Bio fruittelers zetten de strijd tegen de boswants verder

De Vlaamse biologische pitfruittelers hebben samen met pcfruit een operationele groep opgezet voor kennisopbouw rond de bestrijding van boswants in de praktijk van de perenteelt. Dit nieuw project sluit aan op eerder uitgevoerde kortdurende onderzoeksprojecten, en wil innovatieve en praktijkgerichte bestrijdingsstrategieën voor het beheersen van boswantsen uitwerken. De nieuwe recent opgedane kennis in het kader van de recente bedreiging van de Aziatische stinkwants Halyomorpha halys kan daarbij dienen als inspiratiebron voor de aanpak van de boswants. 

Door het samenbrengen van toegepast onderzoek en voorlichting (pcfruit en Biofruitadvies/Fruitconsult), evenals een gemotiveerde groep van (bio)telers (Bioforum vakgroep biologisch fruit), wil men met deze operationele groep een platform scheppen voor een gecoördineerde kennisvergaring, ervaringsuitwisseling en oplossingsgerichte aanpak van het boswantsenprobleem. 

Het hoofddoel van het project is een effectieve beheersingsstrategie uitwerken en valideren in de praktijk. Zo zullen de (tijdelijke) inzet van netten en enkele recent ontwikkelde (pyramide)vallen en lokstoffen gevalideerd worden in de praktijk. Ook de nieuwe kennis rond ‘trap crops’ zal nagegaan worden in een Vlaamse boomgaard.  Deze nieuwe strategieën steunen op recente inzichten aangaande migratie- en voedingskarakteristieken van boswantsen. 

De (bio)telers zijn zelf nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van dit project, hierdoor verzekeren ze dat de projectuitkomsten ook nuttig zullen zijn in de praktijk.

Meer info?
Tim Beliën (pcfruit)
Tel: + 32 (0) 11/69 71 30
 
Image
pitfruit