/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Operationele groepen biologische landbouw in Europa

Lieven Delanote (Inagro)

Operationele groepen in Vlaanderen

‘Operationele groepen’ zijn een nieuw begrip. Operationele groepen zijn een samenwerkingsverband tussen boeren, onderzoekers, voorlichters en andere relevante stakeholders en hebben als doel een concreet probleem op innovatieve wijze aan te pakken. Idealiter leiden ze tot concrete realisaties. De Vlaamse overheid lanceerde in het voorjaar 2017 een tweede oproep. De vijftien weerhouden voorstellen worden voorgesteld op de website. Vijf Vlaamse operationele groepen zijn geïnspireerd door biologische telers.  (zie ook de artikels ivm boswantsen bij peer, onkruid in kleinfruit en het mobiel slachthuis)

Europese interactie en inspiratie

De ambitie van Europa is om operationele groepen in de verschillende lidstaten te linken zodat kennis en ervaring optimaal worden uitgewisseld. Om dit te faciliteren publiceerde TPorganics (het Europese technologieplatform voor biologische landbouw) een online brochure waarin ze de haar bekende operationele groepen in Europa voorstelt. http://tporganics.eu/wp-content/uploads/2017/09/TPO_RnI_EIP-AGRI_Brochure_201708.pdf . Het is de moeite waard om de diversiteit aan thema’s en concrete onderwerpen te verkennen. De Vlaamse operationele groep ‘Controlled Traffic Farming’ is een van de blikvangers. 

Meer info?
Lieven Delanote (Inagro)
TEL: +32 (0)51 27 32 50
akkerbouw
groenten
bodemvruchtbaarheid