/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Onkruidbeheersing in de biologische kleinfruitsector

Sarah Fonteyn (Proefcentrum Pamel)

Deze week werden op Proefcentrum Pamel 20 vleeskuikens ingezet op een perceel kleinfruit. In dit gedeelte van het project gaan we na hoe pluimvee kan ingezet worden voor onkruidbeheersing in kleinfruit. We willen graag nagaan wat een ideale bezettingsgraad is van vleeskuikens. Ook gaan we na hoe snel een groep kuikens moet omgeweid worden naar een aangrenzend  perceel om schade aan het wortelgestel te voorkomen.

In een ander gedeelte van het project werken we rond wortelonkruiden. We brengen het voorkomen van hardnekkige wortelonkruiden in beeld bij verschillende telers, teelten en bodems. Daarnaast vergelijken we enkele beheersingsmethodes zoals afdekking en mechanische beheersing. 

Image

Op de foto hierboven kan je van voor naar achter de volgende materialen zien: 1) groen-witte kuilplastic (referentie-object op onbewerkte grond); 2) doorschijnende plastic folie; 3) groen-witte kuilplastic; 4) antiworteldoek; 5) groen-witte kuilplastic folie verzwaard met antiworteldoek. In de loop van komende weken volgen we hier de ontwikkeling van onkruiden op. Op de percelen helemaal achteraan de foto zullen volgende soorten mechanische beheersing toegepast worden: schoffelen, frezen en bewerken met een triltand-eg.

In nóg een ander deel van het project rond onkruid, werden er vandaag in Ternat in een zelfpluktuin verschillende materialen aangelegd om onkruid te beheersen in de plantstrook van een aanplant frambozen in openlucht.

Image

Op bovenstaande foto zie je van links naar rechts volgende materialen of methodes om onkruid te beheersen: 1) schoffelen; 2) blanco object (geen behandeling); 3) grasklaver ingezaaid op plantstrook als bodembedekker; 4) bio-afbreekbare (tijdelijke) antiworteldoek; 5) compost; 6) sylvesterschors. Op 31 juli kan je deze proef bezoeken!

In de loop van de komende maanden houden we per object bij hoeveel manuren het vergt om het onkruid te beheersen en berekenen we de kostprijs per object om zo te bepalen welke van deze methoden het meest efficiënt is. 

Meer info?
Proefcentrum Pamel, Molenstraat 26, 1760 Roosdaal
Tel.: +32 (0)54 32 08 46
Contactpersoon: Sarah Fonteyn (Proefcentrum Pamel)
E-mail: proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be
Web: www.vlaamsbrabant.be/proefcentrumpamel en https://www.facebook.com/groups/pamelonline/

kleinfruit