/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Stand van zaken project Mycospaerella

Afgelopen 2 jaar bezochten de proefcentra heel wat komkommerbedrijven in kader van het project rond Didymella bryoniae (Mycosphaerella). Bedoeling van deze bezoeken was het verzamelen van kennis rond de ziekte en het in kaart brengen van de grootte van het probleem. Hieruit hebben wij veel geleerd en momenteel is alle verzamelde informatie reeds verwerkt. 

In een volgende stap is het de bedoeling dat we de opgedane kennis door proeven en bedrijfsbezoeken terug communiceren en dus adviseren naar jou toe. Om je kostbare tijd niet nodeloos in beslag te nemen, bezoeken we de bedrijven niet in 2017 maar organiseren we per regio een gezamenlijk infomoment (meer info volgt nog)!

Indien je echter vragen hebt of twijfel of er al dan niet Mycosphaerella aanwezig is op je bedrijf kan je nog altijd contact opnemen met jouw contactpersoon. We informeren je met alle plezier en komen indien gewenst een bezoek brengen. Ook kan een uitplating gebeuren om na te gaan of de vruchten al dan niet latent of actief aangetast zijn.

 Met vriendelijke groeten,

PCG: Justine Dewitte, 09/381.86.82

Inagro: Sofie Verhelst, 051/27.32.78

KULeuven Technologiecampus Geel: Rudi Aerts, 0498/12.15.68

Proefstation voor de Groenteteelt: Stefaan Fabri, 0497/10.12.77

Image
beschutte teelt