/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Rassen bio paksoi: Bopak hoeft niet te wijken voor de standaard Joi Choi

Justine Dewitte (PCG)

Figuur 1: Paksoi geoogst (Bopak – Bejo)

Paksoi kent een Aziatische oorsprong. De teelt en consumptie is reeds enkele jaren ingeburgerd in Vlaanderen, zeker binnen de biologische landbouw. Paksoi is een Brassica, dus behoort tot de koolachtigen. Het wordt zowel in open lucht als in koude kas of koepel geteeld. Als beschutte teelt in het najaar kan dit een waardevolle verlenging zijn van het seizoen in open lucht. Tijdens het najaar is het echter vochtiger, waardoor de kans op aantasting van Mycosphaerella toeneemt. Najaar 2016 werd op het PCG een proef aangelegd in de biokoepels om na te gaan of er rasverschillen zijn in de gevoeligheid voor deze schimmelziekte. 

Image

Het rassenaanbod van paksoi is niet zo groot. Vooral het zaadhuis Sakata is hierin gespecialliseerd. Er zijn twee types opgenomen binnen de proef: het kanon-type (= de meest gekende) en het shanghai -type (kleinere sortering dan de klassieke). Er werd gezaaid op 7 september 2016 in 4 cm perspotten, waarna uiteindelijk kon geplant worden op 28 september. Uit de praktijk bleek dat de teelt op dit planttijdstip uiterst moeilijk is door de hoge vochtigheid. De plantafstand bedroeg 25x30 cm. De kanon-types werden geoogst op 23 november; de shanghai-types 7 dagen later. 

Paksoi wordt per stuk geoogst en verkocht. Toch werd de opbrengst in g/m² uitgedrukt want hieruit kan afgeleid worden of een ras al dan niet sneller oogstklaar is in vergelijking met een ander.

Image

Kanon-types: 

Bopak (Bejo) en Joi Choi (Sakata): Bopak scoorde het beste qua opbrengst, hoewel niet significant verschillend met Joi Choi. Er is een licht positieve trend in vruchtgewicht op te merken bij Bopak, waaruit blijkt dat dit ras het vroegst zou kunnen geoogst worden van alle rassen opgenomen in proef. Joi Choi werd tot nu toe nog aanzien als de standaard; toch bleek Bopak in deze proef iets minder gevoelig voor Mycosphaerella.

Shanghai-types:

Yang Qing Choi (Sakata) en You Qing Choi (Sakata): Deze 2 rassen scoorden gelijk in opbrengst. You Qing Choi had een donkerdere gewaskleur en was iets kleiner in vergelijking met Yang Qing Choi. 

De aantasting door Mycosphaerella bleek bij beide rassen goed mee te vallen. Dit type paksoi is echter veel minder gekend bij de afzet, waardoor voorlopig ook minder gegeerd. Toch is dit kleine type paksoi wel gewild in de Aziatische keuken.

Meer info?
Justine Dewitte (PCG)
Tel: +32 (0)9 381 86 82
E-mail: justine@pcgroenteteelt.be

 
bestanden: 
beschutte teelt