/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - okt2013

Image

Geachte,

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Reisverslag Tech&Bio 2013

Van 17 tot 19 september trokken we met een groep Vlaamse boeren, onderzoekers en voorlichters naar de grote openlucht vakbeurs ‘Tech&Bio’ in Valence, Frankrijk. Deze beurs is specifiek gericht naar de biologische land- en tuinbouwsector. Je vindt er informatie voor alle deelsectoren en voor de volledige keten: beleid, onderzoek, teelttechniek, afzet, … 
Lees zeker het reisverslag, inclusief enkele boeiende getuigenissen van deelnemers. 


Verslag praktijkproeven zwavelsupplementatie op dierniveau

In het kader van het CCBT-project ‘Zwavelvoorziening voor dier, plant en bodem in biologische landbouw’ werd op vier bedrijven (drie melkvee- en één vleesveebedrijf) zwavel onder de vorm van magnesiumsulfaat ingezet (GMP gekeurd bitterzout voor diervoeding) met het oog op verbetering van de technische prestaties van de dieren. Lees het verslag hier.


'Bio in beeld’: Daarom werkt bio … Daaraan zie ik dat bio werkt …

'Bio werkt op mijn bedrijf’. Of bio al dan niet werkt op een bedrijf en wat maakt dat het werkt, is niet louter cijfermatig te vatten. Vanwege de samenhang van diverse zaken die op elkaar inspelen, is het moeilijk onder woorden te brengen welke de succesfactoren zijn om die samenhang van een goed draaiende bedrijfsvoering te garanderen. Vanuit dit inzicht werd begin 2013 het project ‘Bio in beeld’ gelanceerd. Het betreft een samenwerking tussen Inagro, Wim Govaerts en Co, ILVO, Bioforum en Landwijzer als organisator van de biobedrijfsnetwerken. Lees meer... 


Verschillende rassen erwten en veldbonen vergeleken in combinatie met triticale

In de zoektocht naar een hogere bedrijfseigen eiwitproductie voert Inagro reeds enkele jaren proeven met mengteelten. In deze mengteelten wordt telkens triticale gecombineerd met erwten of veldbonen. Dit jaar werden verschillende beschikbare rassen voedererwten en winterveldbonen vergeleken in een vaste combinatie met triticale. Lees hier het verslag.


Zoete puntpaprika bioteelt: uitgebreid aanbod aan rassen

Voorheen lag een demonstratieve bioproef aan op het PCG met allerhande types paprika. Daaruit werden de beste rassen rode, gele en oranje zoete punt paprika’s geselecteerd en aangevuld met rassen specifiek aangevraagd door telers. Op die manier kunnen de rassen die goed scoorden in de proef, hun waarde bevestigen. Tevens werd nagegaan of een 2-, dan wel een 3-stengelsysteem het meest geschikt is. Lees hier het verslag.


Rode en oranje blokpaprikarassen beproefd

Aan de hand van een gerandomiseerde blokkenproef werd nagegaan welke rassen rode en oranje blokpaprika’s op de markt geschikt zijn voor biologische teelt. De rassenselectie gebeurde in samenspraak met de telers, aangevuld door rassen geschikt bevonden door de zaadhuizen. Lees hier het verslag.


Rassenproef biologische triticale: Uitstoeling compenseert lage opkomst

Ondanks de moeilijke opkomst, toonden de meeste rassen triticale een sterk compenserend vermogen en werden algemeen nog redelijke opbrengstcijfers genoteerd. Vooral Borodine kwam ondanks een slechte opkomst nog heel sterk naar voor met een volumineus en gezond gewas en een goede tot zeer goede opbrengst. Ook Grandval bevestigt als standaardras. Lees hier het verslag.


Nieuwe ontwikkelingen voor meer teeltzekerheid

Niet kerende grondbewerking, biologisch zaaizaad, plantversterkers, bemesting en MAP4,… Het zijn actuele thema’s waar biologische ondernemers op vandaag mee bezig zijn en keuzes moeten maken. De open velddag op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro op 2 oktober bood een ideaal forum om hierover met collega’s in gesprek te gaan. Lees meer...


In my backyard: delicatessegroenten op een dienblad!

We kunnen er niet naast kijken, kook- en tuinprogramma’s zitten in de lift. Hierbij wordt de aandacht steeds vaker gevestigd op ‘speciale’ groenten en groenten ‘van eigen kweek’. Binnen dit nieuwe project van PCG wordt aan groentetelers de kans geboden om mee te stappen in deze trend. Lees meer...


Nieuws vanuit het Praktijknetwerk Niet Kerende Grondbewerking

In Nederland heeft het Praktijknetwerk Niet Kerende Grondbewerking samen met 2 studenten een nieuw rekenprogramma ontwikkeld waarin het brandstofverbruik van een 900-tal verschillende grondbewerkingscombinaties is terug te vinden, zo kon je lezen in de laatste nieuwsbrief. Verder in de nieuwsbrief worden resultaten gegeven van een boerenexperiment met verschillende grondbewerkingsmachines. Lees meer...


EUROPEES PROJECT IN DE KIJKER: Softpest Multitrap – Beheersing van plagen in bio aardbei- en framboosteelt

Insectschade is een belangrijke reden voor grote verliezen (10 – 80%) en verminderde productkwaliteit bij vele Europese telers van biologische aardbeien en frambozen. Het Europese onderzoeksproject ‘Softpest Multitrap’ wil kennis ontwikkelen over hoe de populaties van de aardbeibloesemkever, de behaarde wants en de frambozenkever beheerst kunnen worden in biologische aardbeien en frambozen door het gebruik van feromoonvallen, die selectief zijn voor deze plagen. Het onderzoek vindt plaats in zes verschillende landen in Centraal- en Noord-Europa. Lees meer...


En verder: Organic Symposium: de waarde van biologisch zaad


AGENDA

22 OKT—Symposium "Dierenwelzijn verbeteren: wie (onder)zoekt die vindt!" 

23 OKT—Studiedag PCG en PCS: Energiezuinige glastuinbouw in Europa

30 OKT—NVWV bijeenkomst: Als het aan de koe lag kocht ze dit (g)ras!

31 OKT—Bijeenkomst wilgenplantage en boomgaard in de kippenuitloop

5 NOV—Ketenoverleg biologische zuivel

5 NOV—Werkgroep Zelf Zaden Telen: Beoordeling rassenproef prei 2013

7 NOV—Ketenoverleg biologische eieren

7 NOV—Studie-avond vleesvee: Invloed van stier op zoötechnische prestaties veestapel

14 NOV—Studie-avond vleesvee: Bewaking van hoogdrachtige dieren

21 NOV—Studie-avond vleesvee: Reductie van methaanuitstoot bij rundvee

22 NOV—Ketenoverleg biologisch vlees

28 NOV—Ketenoverleg biologische akkerbouw

29 NOV—Werkgroep Zelf Zaden Telen: Zaden reinigen op ILVO- PLANT