/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Proefveldbezoek aardbeien Ternat & Pamel

Sarah Fonteyn (Proefcentrum Pamel)

Op 31 mei organiseerde Proefcentrum Pamel een bezoek aan zijn proefvelden. Geïnteresseerden konden een kijkje gaan nemen in Ternat bij Luc Pauwels waar één van de proefvelden ligt voor het demonstratieproject ‘Praktijkgerichte oplossingen voor organische stofopbouw in biologische landbouw onder MAP 5’. We testen daar verschillende technieken uit om het organisch stofgehalte in de bodem te behouden of verhogen door bijvoorbeeld de toepassing van een gewas op het plukpad dat zowel organische stof toevoegt aan de bodem als onkruid onderdrukt of door gebruik van biodegradeerbare folie waardoor bij opruiming van de teelt alles ondergewerkt kan worden.

Image

Foto's: Van links naar rechts wordt gebruik gemaakt van: Japanse haver + biologisch speltstro vanaf het voorjaar (1); biologisch speltstro vanaf plantdatum (2), spontane begroeiing, gemaaid vanaf voorjaar + biologisch speltstro (3); antiworteldoek (4)

Dwars over de verschillende afdeksystemen (zoals hierboven vermeld) werd de bemesting met verschillende bronnen ingevuld. Naast handelsmeststoffen werd i.f.v. de opbouw van organische stof in de bodem de behoefte ingevuld met stalmest, compost en maaimeststoffen. Ook deze middelen kunnen een invloed hebben op het behouden of verhogen van het organische stofgehalte in de bodem.

Na het bezoek in Ternat trokken we gezamenlijk richting Pamel waar 12 verschillende rassen aardbeien (10 junidragers en 2 doordragers) wachtten op een visuele beoordeling. De 5 visueel mooiste rassen waren Salsa, Malling Centenary, Harmony, Clery en Rumba. Honeyoye kwam er uit als minst mooie ras. Nadien volgde een rondgang aan de proefvelden en konden de beoordeelde rassen ook in de tunnels bekeken worden. De verschillen in ziektegevoeligheid, groei, gelijke ontwikkeling, bloeiwijze en andere factoren geven een ruimer beeld op de mogelijkheden van een ras. Op het einde van de rondleiding werden de 5 mooiste rassen onderworpen aan een smaaktest, waaruit blijkt dat de mooiste aardbei zeker niet automatisch de lekkerste is! Malling Centenary won met voorsprong zoals je hieronder in de grafieken kan zien. Harmony kwam er als minst smakelijke uit. Het is duidelijk dat het proeven een invloed heeft op de beslissing om een bepaalde aardbei te kopen of niet te kopen.

Alhoewel Salsa na de visuele beoordeling de meest aantrekkelijke bleek, komt ze na het proeven toch met een flinke achterstand pas als tweede naar voor bij de peiling naar de koopintenties.

Image

Image

Achteraf konden ook de minder aantrekkelijke rassen geproefd worden, waarbij vooral de goede smaak van het ‘lelijkst beoordeelde ras’ Honeyoye opgemerkt werd. Zo blijkt opnieuw dat de mooiste aardbei zeker niet de lekkerste is!

Heb je vragen rond rassenkeuze dan kun je altijd contact opnemen via proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be of via 054/320846

Image
bestanden: 
kleinfruit
bodemvruchtbaarheid