/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Biovelddag Inagro: bio toont mechanisch alternatief voor Roundup

Lieven Delanote (Inagro)

Roundup staat ter discussie. Er zijn niettemin alternatieven. De biovelddag Inagro op 28 juni brengt een nieuwe generatie precisiecultivatoren in beeld die de grond ondiep en volvelds bewerken om onkruiden en groenbemesters mechanisch te vernietigen. 

Een gewone cultivator levert onvoldoende resultaat

Cultivatoren met smalle beitels of ganzevoeten zijn een standaard machine in de Vlaamse landbouw. Ze worden vooral gebruikt in het vroege voorjaar om de grond los te maken of in de stoppel. De werkdiepte bedraagt doorgaans 10 à 15 cm. Onkruiden en groenbemesters zijn echter weinig onder de indruk van deze bewerking en zijn nadien vaak nog lastiger te bestrijden. 

Onkruiden en groenbemesters glippen tussen de tanden door en groeien ongestoord verder. Groenbemesters die wel worden losgemaakt, krijgen een ferme kluit grond mee die ze nadien moeilijk loslaten. In een droog voorjaar, zoals we nu andermaal ervaren, wordt geculterde grond ook snel te droog en krijgen we grove en harde kluiten. Vooral bij niet kerende grondbewerking is dit een bijkomend aandachtspunt. De schijveneg wordt vaak als alternatief voorgesteld, maar heeft inherent hetzelfde probleem. Bij ondiepe instelling is het risico reëel dat niet het volledige oppervlak wordt bewerkt. Bij diepe instelling krijgen onkruiden en groenbemesters opnieuw teveel grond mee. Roundup (gangbaar) of de frees (bio) moeten derhalve vaak redding brengen.

Image

Foto: Met een gewone cultivator krijg je de grond niet onkruidvrij

 

Precisiecultivatoren snijden ondiep en volvelds

Precisiecultivatoren bieden aan deze problematiek een antwoord. Ze zijn uitgerust met brede en vlaksnijdende ganzenvoeten zodat de grond over de volledige oppervlakte wordt gesneden. Voldoende overlap tussen de ganzenvoeten is nodig. Om een goede diepteinstelling (± 5 cm) te waarborgen is een kooirol achteraan de machine minimaal noodzakelijk. Door ook vooraan de cultivator dieptewielen te voorzien, kan nog ondieper (2 cm) worden gewerkt. 

Door de ondiepe bewerking trekken deze machines verrassend licht en kan met een lichte tractor verrassend snel gewerkt worden. Verschillende constructeurs hebben een variant in hun gamma. Vier machines hebben al toegezegd voor een demonstratie tijdens de biovelddag op 28 juni op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro. We geven bij deze al een voorsmaakje.

Image

Foto: De Lemken Kristal is een doorontwikkeling van de bekende Smaragd.

Image

Foto: Op de Kverneland CLC zijn brede ganzenvoeten mogelijk.

Image

Foto: De Treffler TGA is speciaal ontwikkeld voor ondiepe en volveldse stoppelbewerkingen en kan zowel in front als achterop de tractor.

Image

Foto: Steeno heeft een cultivator met 3 rijen tanden met brede scharen, nivelleerschijven en kooirol in het gamma.

Biovelddag 28 juni 2017 - 17u30 - Inagro

Op 28 juni gaat de jaarlijkse biovelddag door op het proefbedrijf biologische landbouw en maken we een eerste tussentijdse balans op van het teeltseizoen 2017. Deze dag richt zich naar biotelers en gangbare telers met interesse in biologische landbouw. Meer info in de uitnodiging

Contactpersoon:
Lieven Delanote
Tel: +32 (0) 51 27 32 50
E-mail: lieven.delanote@inagro.be

 
 
akkerbouw
groenten