/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

In my backyard: delicatessegroenten op een dienblad!

We kunnen er niet naast kijken, kook- en tuinprogramma’s zitten in de lift. Hierbij wordt de aandacht steeds vaker gevestigd op ‘speciale’ groenten en groenten ‘van eigen kweek’. Binnen dit project wordt aan groentetelers de kans geboden om mee te stappen in deze trend.

Restaurateurs uit de regio hebben specifieke wensen wat betreft groente-aanbod. In hun zoektocht naar hoogwaardig voedsel verkiezen zij hoe langer hoe meer de kweek van groenten in directe samenwerking met lokale telers waar ze alles in handen kunnen nemen, letterlijk en figuurlijk. Ook de consument weet dit lokale teeltprincipe ten zeerste te appreciëren. Verschillende groenten die geschikt zijn om in onze regio te telen, bevatten inhoudsstoffen met unieke smaak- en geureigenschappen. Het gaat om zogenoemde “vergeten groenten”, maar ook innovatieve gewassen komen hiervoor in aanmerking. Dit project biedt daarom opportuniteiten voor lokale telers om in nauwe samenwerking met deze restaurants dergelijke teelten binnen hun teeltplan op te nemen en hun vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Restauranthouders en lokale telers zullen met elkaar in contact gebracht worden om ideeën uit te wisselen en samenwerkingsverbanden op te zetten. Op welke groenten specifiek dieper zal ingegaan worden, zal bepaald worden door de restaurantuitbaters en groentetelers. Zowel teler als restaurateur zullen hierbij hun inbreng doen. Opbouw van teelttechnische kennis krijgt een prominente plaats binnen het project. Op het PCG zullen demonstratievelden aangelegd worden waaruit praktische kennis verworven wordt voor teelt van nichegroenten en andere innovatieve teelten. De gegevens binnen het onderzoek van teelt, maar ook binnen het onderzoek betreffende smaak zullen worden verwerkt en gebundeld. Eens beschikbaar zullen de resultaten gecommuniceerd worden aan de hand van publicaties in vakbladen en nieuwsbrieven. Ook op de website van het PCG zullen geregeld nieuwsberichten gepubliceerd worden.

Heeft u als groenteteler interesse om deze delicatessegroenten in uw teeltplan op te nemen en/of wil u op de hoogte gehouden worden van verdere ontwikkelingen binnen het project, gelieve dan uw gegevens door te geven aan het proefcentrum via annelien.tack@proefcentrum-kruishoutem.be, justine.dewitte@proefcentrum-kruishoutem.be of tel. +32 (0)9 381 86 86.

Dit project kwam tot stand via de Leader-financiering Vlaamse Ardennen en Meetjesland, Leie en Schelde van de provincie Oost-Vlaanderen.

Image

kruiden
groenten