/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

'Bio in beeld’: Daarom werkt bio … Daaraan zie ik dat bio werkt …

Bio werkt op mijn bedrijf’. Of bio al dan niet werkt op een bedrijf en wat maakt dat het werkt, is niet louter cijfermatig te vatten. Vanwege de samenhang van diverse zaken die op elkaar inspelen, is het moeilijk onder woorden te brengen welke de succesfactoren zijn om die samenhang van een goed draaiende bedrijfsvoering te garanderen. Vanuit dit inzicht werd begin 2013 het project ‘Bio in beeld’ gelanceerd. Het betreft een samenwerking tussen Inagro, Wim Govaerts en Co, ILVO, Bioforum en Landwijzer als organisator van de biobedrijfsnetwerken.

De diversiteit tussen biobedrijven zorgt ervoor dat elke bioboer op zoek moet naar een eigen strategie om ervoor te zorgen dat bio werkt op zijn bedrijf. De bedrijfsaanpak van de ene landbouwer verschilt vaak van die van een andere landbouwer. Een zogenaamde beste strategie bestaat niet, er bestaat geen uniform recept. Toch beoogt ‘Bio in beeld’ een dieper inzicht te krijgen op de succeselementen voor een geslaagde biologische bedrijfsvoering. Een efficiënte methodiek die ervaringen rond mogelijke strategieën en bijhorende kritische succesfactoren naar voor brengt, moet landbouwers een hulp bieden om op een succesvolle manier om te gaan met de uitdagingen die op hun weg komen.


Daarom werkt bio op mijn bedrijf…

Biobedrijfsnetwerken zijn een ideale gelegenheid om ervaringen uit te wisselen tussen landbouwers. Tijdens enkele recente biobedrijfsnetwerken werden de landbouwers bevraagd waar het schoentje soms wringt op hun bedrijf. Een eerste bevinding is dat hoewel de uitdagingen sector –en bedrijfsafhankelijk zijn, bepaalde knelpunten en onzekerheden gedeeld worden.
Daarnaast was het ook duidelijk dat teelttechnische factoren een belangrijke uitwerking hebben op goede opbrengsten, maar dat het laag houden van de kosten en een gedegen planning van activiteiten en de wisselwerking met goede inzet van arbeid onontbeerlijke ingrediënten zijn voor een bevredigend eindresultaat.

‘Boeren heeft alles te maken met timing. Op het juiste moment moet de juiste bewerking op het veld gebeuren. Op piekmomenten is het voor mij moeilijk om te beslissen wat ik eerst ga doen.’

‘Als het werk uitgevoerd kan worden zoals ik vooraf had gepland, ben ik tevreden.’

‘Voor mij is het belangrijk dat ik de juiste afweging maak tussen investeringen, mechanisatie en het inzetten van personeel’

“Ik wil graag een goede melkproductie halen maar de bijproducten die ik wil geven om de hoge waarden te bekomen zijn vaak heel duur. Het blijft de vraag of de hogere melkproductie de hoge kosten van de bijproducten kan compenseren.”

“Het succes van deze teelt weegt heel sterk door op mijn inkomen. Ik ga echt alles ondernemen om de kansen op een geslaagde teelt te maximaliseren.”


Daaraan zie ik dat bio werkt op mijn bedrijf…

Naast de uitdagingen werd ook gepolst naar de criteria die het succes van een biologisch bedrijf zichtbaar maken. Koeien die blinken, dat is waar een melkveehouder naar streeft. Een mooi gewas op het einde van het teeltseizoen, dat doet een akkerbouwer glunderen. Dat levert tevreden klanten op. Toch mag dit nooit losgekoppeld worden van het inkomen en de prijs die uiteindelijk bekomen wordt voor het eindproduct en de kosten die hiervoor gemaakt werden.

“Koeien moeten blinken. Als ik bij een collega ben, kijk ik eerst naar de koeien, ze moeten blinken”

“Voor mij is een geslaagde onkruidbestrijding essentieel”

“Een goede groei van de gewassen zegt alles voor mij”

“Mijn klanten zijn tevreden, ze komen terug.”

“Als ik merk dat mijn bodemvruchtbaarheid verbetert, ben ik tevreden”

“Het oogsttijdstip is doorslaggevend, het product mag nog zo mooi zijn, ik moet het uiteindelijk verkocht krijgen aan een goede prijs”


Wat is voor mij de beste strategie…

Om de uitdagingen en de kritische succesfactoren enigszins bespreekbaar en vergelijkbaar te maken, zal er gezocht worden naar kengetallen die hieraan gekoppeld kunnen worden. De invulling van deze kengetallen gekoppeld aan de achterliggende strategieën van individuele landbouwers moet meer inzicht geven in succesvolle strategieën en de voorwaarden en bedrijfstypische omstandigheden die een strategie succesvol maken. Hierbij kan zich ook de nood aan nieuwe informatie of kengetallen opdringen die de inzet kunnen zijn van verder onderzoek.

Meer info?
Jo Bijttebier
jo.bijttebier@ilvo.vlaanderen.be
Tel: 09/2722371

 

herkauwers
pluimvee
akkerbouw
groenten