/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - sep2013

 

Image

Geachte,

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Groepsaankoop zaaizaad erwten/veldbonen

Om de stikstofefficiëntie te verbeteren dient de verhouding bestendig eiwit ten opzichte van onbestendig eiwit in het rantsoen verhoogd te worden. Dit kan onder andere door in te zetten op de teelt van eiwitgewassen voor een hoger eiwitgehalte in het zelf geproduceerd krachtvoeder. Met een samenaankoop van zaden wil Inagro veehouders stimuleren om met erwten of veldbonen in combinatie met triticale aan de slag te gaan. Lees meer...


Oproep: Melden van Bremia aantasting in kropsla

In het kader van het IWT-project over Bremia lactucae (valse meeldauw) in de teelt van kropsla onder glas wil PCG voor onderzoek stalen verzamelen uit de praktijk (zowel gangbaar als bio) met aantasting van Bremia. Dit om de verschillende fysio’s te bepalen zodat rassenselectie en veredeling geoptimaliseerd kunnen worden. Lees meer...


Update onderzoek boswantsen!

Op 26 augustus kwamen de bio pitfruittelers opnieuw samen voor het CCBT-project over boswantsen in de perenteelt. Tim Beliën en Gertie Peusens van het Pcfruit gaven uitleg bij de on farm proeven en presenteerden de resultaten tot dusver. Lees meer... 


Welke rassen Coeur de Boeuf zijn geschikt voor Belgisch klimaat?

Coeur de Boeuf wordt voornamelijk in het Zuiden, in een iets warmer klimaat geteeld. Verschillende rassen worden aangeboden door de zaadhuizen maar wellicht reageren deze in de serre niet allemaal hetzelfde op het Belgische klimaat. In deze rassenproef werd nagegaan welke rassen het meest geschikt zijn voor een biologische teelt in dergelijke omstandigheden. Lees meer...


Rassenaanbod bioteelt peterselie in tunnel najaar voldoende ruim

Peterselie is niet de makkelijkste teelt tijdens het najaar in koepel. Talrijke ziektes kunnen opduiken door stijgende luchtvochtigheid. Aan de hand van een rassenproef werden de kwaliteiten (opbrengst, resistenties, …) van de aangeboden rassen nagegaan. Lees meer...


FIBL viert 40e verjaardag

De onderzoeksinstelling FIBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau) viert dit jaar zijn 40e verjaardag. In 1973 werd FIBL opgericht als een onafhankelijke, non-profit onderzoeksinstelling met als doel het bevorderen van de wetenschap op het gebied van de biologische landbouw. Lees meer... 


Heeft u ook een idee? Stel uw eigen quick win project voor!

Vaak ontbreekt het niet aan kennis en deskundigheid maar wel aan financiële middelen om nieuwe technologieën te ontwikkelen. Daarom stelt Resoc Westhoek, via Agreon, dit jaar een budget van 30.000 euro ter beschikking voor de uitwerking van enkele quick win projecten. Lees meer...


Biologische champost ter beschikking!

Enkele champignontelers zijn gedeeltelijk omgeschakeld naar de biologische teelt. Hierdoor beschikken zij binnenkort regelmatig over biologische champost, het restproduct van de champignonteelt. Lees meer...


Rassenproef biologische triticale

Triticale is met ongeveer 200 ha het belangrijkste graangewas in de Vlaamse biologische landbouw. In vergelijking met wintertarwe is triticale minder ziektegevoelig en is de onkruidonderdrukking beter. De afdelingen biologische productie en akkerbouw van Inagro leggen jaarlijks een rassenproef biologische triticale aan. Het verslag van de rassenproef wordt eerstdaags digitaal hier ter beschikking gesteld.


Uitnodiging: BBN Groenten/Akkerbouw: Uitwisseling bodembeheer/opslag dierlijke mest/bezoek compostsite

Op 8 oktober ben je uitgenodigd voor een thema-avond waar bodembeheer, niet-kerende grondbewerking, groenbemesting en compostering centraal staan. Aanleiding is terugkoppeling van de resultaten van 2 jaar onderzoek naar niet-kerende grondbewerking en groenbemesting met veldproeven bij ILVO en Inagro met prei in 2012 en knolselder dit jaar. Klik hier voor de uitnodiging.


EUROPEES PROJECT IN DE KIJKER: LowInputBreeds zoekt naar de ideale rassen voor de biologische veehouderij

Het grootschalige Europese FP7-project LowInputBreeds is van start gegaan in 2009 en loopt nog tot 2014. 21 projectpartners werken samen aan de ontwikkeling van integrale fokkerij en management strategieën ter verbetering van diergezondheid en voedselkwaliteit. Lees meer... 


VRAAG EN AANBOD


AGENDA

16 SEP - NUTRIHORT conferentie: Nutrient management, innovative techniques and nutrient legislation

18 SEP - Tech&Bio 2013

19 SEP - Uitnodiging studiereis Inagro: 'Van boer tot bouwer'

24 SEP - Themadag Vlaams Ruraal Netwerk: Grasduinen in het gras

2 OKT - Open velddag Proefbedrijf Biologische Landbouw Inagro

3 OKT - Infomoment Bolderhof: Innovatief lichtsysteem legkippen

8 OKT - Biobedrijfsnetwerk Groenten/Akkerbouw: Uitwisseling bodembeheer/opslag dierlijke mest/bezoek compostsite

15 OKT - Conferentie ISHS working group Organic Greenhouse Horticulture

20 OKT - Symposium ISHS: II International Symposium on Organic Matter Management and Compost Use in Horticulture

22 OKT - Symposium "Dierenwelzijn verbeteren: wie (onder)zoekt die vindt!"

23 OKT - Studiedag PCG en PCS: Energiezuinige glastuinbouw in Europa