/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Update onderzoek boswantsen!

Op 26 augustus kwamen de bio pitfruittelers opnieuw samen voor het CCBT-project over boswantsen in de perenteelt. Tim Beliën en Gertie Peusens van het Pcfruit gaven uitleg bij de on farm proeven en presenteerden de resultaten tot dusver.

(De presentatie kan je hier bekijken.)

Image

Binnen dit project wordt onderzoek verricht naar de biologie en soortsamenstelling van deze schadelijke stinkwantsen, wordt de aanwezigheid en de schade geïnventariseerd op verschillende biologische perenpercelen en wordt gezocht naar de optimale bestrijdingstechniek.

Als monitoringsmethodiek werd de gevestigde ‘klopmethode’ nog steeds beter bevonden dan de uitgeteste feromoonval.

Naast de roodpootschildwants P. rufipes werden ook andere wantsen frequent teruggevonden in de boomgaarden, zoals de groene stinkwants P. prasina en de grauwe veldwants R. nebulosa. Deze 3 soorten stinkwantsen kennen een verschillende populatiedynamica doch allen kunnen, vooral als nimfen, schade veroorzaken aan de peren. Dit betekent dat hoe meer soorten er in de boomgaard aanwezig zijn, hoe groter de ‘schadeperiode’ zal zijn.

Image

Eén van de betere bestrijdingsperiodes is om steeds 2 behandelingen met Pyrethrum toe te passen ofwel voor en na de bloei ofwel na de oogst en voor de bloei, . Hierbij moet evenwel goed opgelet worden met nevenwerking op nuttigen. Een behandeling is enkel aangewezen indien een ernstige populatie boswantsen aanwezig is.
Ook de ‘klop en dood’-methode is nog steeds effectief, maar is zeer arbeidsintensief, zeker bij hoge plaagdruk.

Image


Als mogelijke andere beheersingspiste, werden boerenkolen uitgetest als alternatieve waardplanten voor de eieren van de roodpootschildwantsen. Een 1000-tal planten werden tussen het bos en de boomgaard, en onder de perenbomen zelf ingeplant. Een recente beoordeling hiervan toonde echter aan dat deze planten allerlei andere insecten aantrekken doch geen van de bovenvermelde wantsen.

Image

Uit een kleinschalige veldproef waarbij wantsenschade op de rassen Doyenné en Conference (jonge vs oudere bomen) werd vergeleken bleek dat Doyenné iets gevoeliger is dan Conference maar ook dat er niet meer schade in oude Conference is dan in jonge.

Over deze lopende proeven zal op een later stadium meer info gegeven worden.

Meer info?
Tim Beliën of Gertie Peusens, Pcfruit
tim.belien@pcfruit.be, gertie.peusens@pcfruit.be
TEL 011 69 70 80 


pitfruit