/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Bioproeven beschutte teelt 2013 onder de loep door sector

Jaarlijks komen sector en onderzoek samen om de stand van zaken van de proeven te bespreken. Door de uitwisseling van teeltinfo tussen telers en onderzoekers werd de avond voor beide partijen interessant.

Het proefveldbezoek, dat doorging op 21 juni, startte bij een rassen en onderstammenproef losse tomaat. Bij het bekijken van de tussentijdse resultaten eind juni scoorde Arvento (Rijk Zwaan), middel tot fijne sortering, zeer goed qua productie; bij brixmeting kwam dit ras als iets minder zoet naar voor. Enkele andere rassen zoals Bocati (Vitalis), met iets hogere brix dan gemiddeld, en EDDA (Gautier) zijn aan Arvento gewaagd. Voor wat betreft grovere sortering komen Rebelski (De Ruiter), met iets hogere brix, en Kanavaro (Vitalis) als evenwaardig naar voor. Topproductie bij de onderstammen wordt op dit ogenblik bereikt met Multifort (De Ruiter).

Image

Bij de rassen- en onderstammenproef komkommer was eind juni het einde van de eerste teelt aangebroken op het ogenblik van de rondgang. Door problemen met witziekte reeds bij aanvang van de teelt werd op frequente basis gezwaveld. Ondanks het vele zwavelen kan toch nog gesproken worden van een vlotte en succesvolle eerste teelt. Naar productie toe zijn Toploader (Vitalis) en Carambole (Rijk Zwaan) de toppers. Er werd op regelmatige basis witziektegevoeligheid beoordeeld zodat een beeld kan gegeven worden van al dan niet gevoeligere rassen doorheen de teelt. Naar onderstammen toe scoren Gigant (Agro Tip) en Azman (Rijk Zwaan) voorlopig het best, hoewel het verschil tussen de onderstammen niet erg groot is. Opvallend was dat de vruchten van AX 98-1045 (Agro Tip) en RS3535 (Uniseeds) meer blinken dan deze van de andere onderstammen.

De bemestingsproef paprika is een vervolg van de twee voorgaande jaren, waarbij het verschil tussen dierlijk en plantaardige bemesting afgetoetst wordt. Tevens wordt getracht de bemesting zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte van de plant dmv bladsapanalyses. Er kunnen gedurende de drie jaar reeds trends waargenomen worden. Toch is enkel sturen op bladsap nog een hele opdracht. Wanneer we echter te maken hebben met een plaatselijk tekort van een bepaald element, kunnen er via bladsapanalyses wel goede indicaties gegeven worden naar oorzaak. Tevens wordt bij deze proef nagegaan of er sprake is van uitspoeling bij normale watergift, dit aan de hand van peilbuis- en tensiometermetingen.

Image

Voor de demonstratieve proef “tropische vruchten” in koepel werd veel belangstelling getoond. Niet enkel variëteiten watermeloen, meloen en physalis (ananaskers) werden opgenomen in proef, maar ook de minder gekende cucuzzi (eetbare kalebas), kiwano, luffa (eetbare sponskalebas), okra, pepino en tomatillo (gebruikt voor chutney). Nog even afwachten welke teelten succesvol zijn in tunnel…

ImageImage

Foto's: kiwano (links) en luffa (rechts)

ImageImage

Foto's: okra (links) en pepino (rechts)

ImageImage

Foto's: physalis rijp (links) en tomatillo (rechts)

Als laatste werd de rassenproef struikboontjes bekeken. Een eerste pluk van de vroege rassen was reeds achter de rug. Een tweede pluk volgde enkele dagen na de rondgang. Er werd reeds een grote verscheidenheid in productietijdstip waargenomen. Ook het verschil in zichtbaarheid van de boontjes was opmerkelijk.

Het volledige boekje van de rondgang is HIER te downloaden.

Image

Meer info?
Contactpersonen: Justine Dewitte (PCG)
TEL: 09 381 86 86 
E-mail: justine.dewitte@proefcentrum-kruishoutem.be

 

beschutte teelt