/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Fotoverslag rondgang biologische proefvelden PIBO Campus vzw

Op 25 juni organiseerde PIBO Campus vzw een rondgang in de biologische proefvelden. De proefveldwerking in Tongeren bestaat uit een teeltrotatie van 1 op 6: grasklaver, korrelmaïs, cichorei, veldbonen, triticale en aardappel.

Neem zeker eens een kijkje in de bezoekersgids!

Image
Image

De rassenproef triticale wordt in samenwerking met Inagro Afdeling Biologische Productie uitgevoerd. Grandval had de beste opkomst. Sequenz had duidelijk een veel mindere opkomst (zie foto’s hierboven: links Grandval, rechts Sequenz).

De aardappelen stonden er dit jaar veel beter bij dan vorig jaar:

Image

Een mengteelt met zomertarwe zorgt voor het onderdrukken van het onkruid in de veldbonen. Opmerkelijk was dat de bonen mindersnel groeien als ze alleen staan.

Image

Wanneer de veldbonen net boven staan kan er schade zijn door duiven. Door nu dieper te zaaien en uit voorzorg linten te spannen, zijn er dit jaar veel minder problemen. 

In de rassenproef maïs was het vooral het ras La Priora dat achterbleef (zie foto hieronder in het midden):

Image

Image

De bezoekersgids met alle teelttechnische gegevens kan je HIER downloaden.

Meer info?
Gunther Leyssens, PIBO Campus vzw 
Tel: 012/39 80 61
E-mail: biolandbouw@pibo.be

akkerbouw