/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Zelf triticale met erwten of veldbonen telen?

Om de stikstofefficiëntie te verbeteren dient de verhouding bestendig eiwit ten opzichte van onbestendig eiwit in het rantsoen verhoogd te worden. Dit kan onder andere door in te zetten op de teelt van eiwitgewassen voor een hoger eiwitgehalte in het zelf geproduceerd krachtvoeder. Met een samenaankoop van zaden wil Inagro veehouders stimuleren om met erwten of veldbonen in combinatie met triticale aan de slag te gaan.

Onbestendig eiwit in grasklaver
Rantsoenen op basis van grasklaver zijn doorgaans ruim voorzien in onbestendig eiwit vanuit het ruwvoeder. Dit overschot aan onbestendig eiwit zorgt voor verhoogde ammoniakconcentraties in de pens die na opname in de bloedbaan worden omgezet in ureum dat uitgescheiden wordt via urine en melk. Dit eiwitverlies maakt dat de stikstofefficiëntie op het bedrijf daalt. Bovendien zorgt de omzetting van ammoniak naar ureum voor een belasting van de lever en heeft het een negatief effect op de vruchtbaarheid.

Mengteelten compenseren
Om de stikstofefficiëntie te verbeteren dient de verhouding bestendig eiwit ten opzichte van onbestendig eiwit in het rantsoen verhoogd te worden. Dit kan onder andere door in te zetten op de teelt van eiwitgewassen voor een hoger eiwitgehalte in het zelf geproduceerd krachtvoeder. Proeven bij Inagro met mengteelten ‘triticale-eiwitgewassen’ die de voorbije vier jaar werden uitgevoerd geven goede resultaten en bevestigen een goede teeltzekerheid. Ook een aantal Vlaamse biologische veehouders ging zelf reeds met succes aan de slag met mengteelten.
Mengteelten leveren gemiddeld een hogere korrelopbrengst dan een pure teelt triticale. Bovendien is de geoogste mengeling droog graan-erwt of droog graan-veldboon duidelijk rijker aan DVE. Voederwaardeanalyse van het geoogste product in de proeven toont aan dat tot dubbel zoveel DVE per ha kan geoogst worden bij een mengteelt van triticale-veldboon. Bij triticale-erwt wordt tot de helft meer DVE per ha geoogst.

Zelf erwten of veldbonen in combinatie met triticale telen ?
Hebt u interesse om zelf erwten of veldbonen uit te zaaien in combinatie met triticale? Inagro biedt in het kader van een recent CCBT-project ondersteuning aan alle biologische veehouders die zelf erwten of veldbonen wensen uit te zaaien in combinatie met triticale. Hiertoe zal:

  • begin september een gezamenlijke zaadbestelling georganiseerd worden. 
  • Op 11 september een overkoepelend biobedrijfsnetwerk met alle veehouders doorgaan. Tijdens dit bedrijfsnetwerk zullen praktische wenken bij deze mengteelten toegelicht worden en kan ervaring tussen telers uitgewisseld worden. 
  • Inagro advies en opvolging gedurende de teelt voorzien voor alle biologische veehouders die mengteelten inzaaien.

Verdere afspraken en een bestelformulier voor zaaigoed van erwten of veldbonen worden in de loop van augustus toegestuurd aan alle biologische veehouders.

Voor meer info kan u terecht bij Annelies Beeckman, annelies.beeckman@inagro.be of 051 27 32 51

herkauwers
akkerbouw