/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

PCBT wordt inagro – afdeling biologische productie

Na een lange voorbereiding, werd eind juni op de campus van het POVLT te Beitem een belangrijke stap gezet. Zeven vzw’s op de campus van het POVLT (waaronder PCBT) werden samen met de provinciale werking ondergebracht in één nieuwe organisatie die de naam ‘inagro’ meekreeg. Deze nieuwe structuur komt tegemoet aan het provinciedecreet van 9 december 2005. Deze hervorming biedt tegelijk een garantie voor een grotere performantie, efficiëntie en transparantie in de werking. De missie van ‘inagro’ is onderzoek en advies in land- en tuinbouw en hierbij wordt gefocust op INnovatief en duurzaam AGRarisch Ondernemen.

PCBT gaat in deze nieuwe organisatie volledig over in de afdeling ‘biologische productie’ zodat ook de biowerking in de toekomst verzekerd blijft. In de Raad van Bestuur van inagro wordt er statutair een participatie vanuit de biologische landbouw verzekerd. Deze mandaten worden ingevuld door An Jamart en Dirk Hebben. Om de inhoudelijke werking van de afdeling biologische productie aan te sturen wordt een aparte adviesraad ingesteld. Telers met interesse voor praktijkonderzoek, kennisontwikkeling en kennisverspreiding inzake biologische akkerbouw, groententeelt of voederteelten zijn van harte welkom en kunnen zich steeds vrijblijvend melden bij An Jamart of Lieven Delanote. Uiteraard is het de bedoeling dat de afdeling biologische productie van Inagro ook nauwe aansluiting houdt met de biologische bedrijfsnetwerken.

Een nieuwe naam betekent ook een nieuwe site en nieuwe emailadressen. De website www.inagro.be is modulair opgebouwd en heeft zowel een sectorgerichte als een thematische insteek. Op die manier krijgt u snel een volledig overzicht van de activiteiten die Inagro ontwikkelt en kunt u gericht zoeken in functie van uw interesse. De emailadressen van de medewerkers worden voornaam.naam@inagro.be. Het centrale emailadres wordt info.bio@inagro.be. Wil deze adressen wijzigen in uw mailbestand. De oude @west-vlaanderen.be adressen vervallen op korte termijn. Telefoon, fax en adres blijven ongewijzigd.

Meer info:
Lieven Delanote
inagro biologische productie
+32 (0)51 27 32 50
lieven.delanote@inagro.be

akkerbouw
groenten