/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Update bio-hoekje website Proefbedrijf Pluimveehouderij

Op de website van het Proefbedrijf Pluimveehouderij, www.proefbedrijf.be, gebeurde onlangs een update van het bio-hoekje. Alle informatie met betrekking tot de bio-projecten werd gebundeld onder het item ‘projecten’.

Het proefbedrijf werkt bijvoorbeeld mee aan enkele CCBT-projecten waarvoor zij de literatuurstudies doen, namelijk een studie rond het versterken van de meerwaarde van een vrije uitloop, en een studie rond de criteria voor een verantwoord gebruik van een uitloop.
Daarnaast is er ook nog een ADLO-project rond organische bemesting en MAP4, en een project in samenwerking met verschillende partners rond het ontwikkelen van kengetallen.
Meer informatie vind je op de respectievelijke projectpagina's.

Meer info?
Ine Kempen
ine.kempen@proefbedrijf.provant.be
TEL 014 56 28 75 

pluimvee