/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Europese CO-FREE project zoekt naar alternatieven voor koper

Het Europese CO-FREE project wil innovatieve methoden, technieken en systemen ontwikkelen ter vervanging van koper in de Europese biologische en lage input productiesystemen voor appel, wijnstok, aardappel en tomaat. Onlangs verscheen de eerste nieuwsbrief vanuit het project.

De kopervrije systemen zullen gecreëerd worden door (i) alternatieve middelen aan te bieden, (ii) door slimme toepassingstechnieken en (iii) door het integreren van deze technieken in traditionele en nieuwe kopervrije productiesystemen. Deze kopervrije productiesystemen voor appel, wijnstok, aardappel en tomaat zullen (iv) geëvalueerd worden via een multi-criteria beoordeling met respect voor agronomische, ecologische en economische prestaties. CO-FREE zal ook strategieën ontwikkelen voor de ontwikkeling van (v) SMART veredelingsdoelen door de ontwikkeling van gewas ideotypes en voor het (vi) bevorderen van de aanvaarding door consumenten van nieuwe ziekteresistente variëteiten.

Door het betrekken van boeren, adviseurs, de gewasbeschermingsindustrie, beleidsmakers en onderzoekers, alsook de stakeholders uit de sector, verzekert CO-FREE een snelle ontwikkeling, verspreiding en in gebruikname van de kopervervangende strategieën. Het multidisciplinaire consortium van het project omvat 11 academische en 10 industriële partners vanuit 11 Europese landen.Alle partner instellingen zijn leiders in hun respectievelijke werkveld en/of zijn belangrijke aanbieders van adviesdiensten. Het Julius Kühn-Institut (JKI) is coördinator van het project en FIBL uit Zwitserland is plaatsvervangend coördinator. Voor België neemt het bedrijf Fytofend deel aan het project. Andere bekende namen zijn onder andere BioFruitAdvies (Marc Trapman), Louis Bolk Instituut en Wageningen UR uit Nederland, Organic Research Centre (UK), ITAB en INRA (Frankrijk).

Het project vertrekt van beloftevolle resultaten van eerder onderzoek, die nog niet volledig geïmplementeerd zijn in de praktijk. Tijdens het eerste jaar werden al veldexperimenten gedaan met kopervrije producten tegen schurft in appel, tegen valse meeldauw in druif en tegen phytophthora in tomaat en aardappel. Ondanks slechte weersomstandigheden in 2012, hebben de kopervrije producten al geleid tot ziektereductie en opbrengstverhoging, maar dit was niet altijd voldoende om koper volledig te vervangen. In Duitsland werden bijvoorbeeld proeven gedaan in aardappel, waarbij de alternatieve producten zorgden voor een ziektevertraging die tussen de koperbehandeling en de controle lag. Ook in 2013 liggen een heel aantal veldproeven aan. In de volgende nieuwsbrieven zullen we hier dus meer over horen…

Het Louis Bolk Instituut schreef in het kader van het project ook reeds een rapport over de obstakels en oplossingen voor de aanvaarding van nieuwe resistente variëteiten door consumenten en retail. Hiervoor konden ze gebruik maken van hun ervaringen uit BioImpuls, het Nederlandse aardappel-veredelingsprogramma. Het volledige rapport van LBI alsook de eerste nieuwsbrief vanuit het project zijn beschikbaar op de website van het project: www.co-free.eu


Bron: CO-FREE, Newsletter 1, mei 2013

pitfruit
akkerbouw