/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Veel interesse voor proefvelden PPK!

Tijdens de bioweek, op donderdag 6 juni, organiseerde het Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit (PPK) een rondgang in de proefvelden aardbeien en kleinfruit. Een 50-tal geïnteresseerden werden verwelkomd onder een stralende zon…

De rondgang ging vooraf door een receptie, waarbij de deelnemers ook de kans kregen om een groot aantal aardbeirassen te beoordelen op uiterlijk, geur en smaak.

Image

Gedeputeerde voor landbouw van de provincie Vlaams-Brabant, Monique Swinnen, leidde de avond in en gaf de aftrap voor de smaakproef aardbeien. “Naast de telers, de consumenten en de andere spelers in de sector is het praktijkonderzoek voor bio van wezenlijk belang. Er zijn heel veel vragen over wat we te bieden hebben aan rassen. Het is daarom belangrijk dat we op zoek gaan naar de lekkerste, zoetste aardbei en ervoor zorgen dat er voldoende plantgoed beschikbaar is”, aldus Monique Swinnen.

Zowel telers, onderzoekers als provinciale medewerkers namen enthousiast deel aan de proefsessie. Opvallende vaststellingen tijdens het proeven waren de grote verschillen in smaak tussen de rassen en de eensgezindheid over de lekkerste rassen.

Image

Image

Nadat iedereen alle rassen geproefd had, startte een rondleiding naar de proefvelden, onder deskundige begeleiding van Yves Hendrickx, Paul Hendrickx en Paul Jacobs.

Image

PPK voorziet jaarlijks enkele rassenproeven voor verschillende gewassen. Zo bezochten we de rassenproeven bramen onder tunnel (zie foto hieronder), zomerframboos, herfstframboos, aardbeien doordragers en aardbeien junidragers. Daarnaast wordt ook het effect van verschillende afdekmaterialen op onkruidgroei , pH en voedingstoestand van de bodem in herfstframbozen bekeken.

Image

Naar gewasbescherming toe, ligt er dit jaar een proef rond bladluisbestrijding in aardbeien onder tunnel met Fresaprotect en een proef rond behandeling van trips met een schimmel. De verspreiding van de schimmel gebeurt door hommels (principe flying doctors).

Ook andere vragen van telers komen duidelijk aan bod. Zo was er de vraag van een aardbeiteler naar de mogelijkheden om aardbeien te telen zonder folie of antiworteldoek. Hierop werden in een koepel verschillende technieken uitgetest (zie foto hieronder).

Image

En naar aanleiding van MAP4 worden verschillende bemestingsstrategieën gedemonstreerd (in het kader van het ADLO-demoproject ‘Organische bemesting en MAP4 doorheen de biologische sector’). In de augustusplanning was er geen enkel probleem naar nitraatresidu toe. In de voorjaarsteelt van junidragers werden daarentegen zeer hoge nitraatresidu’s gemeten. Het is duidelijk dat het scheuren van grasland in de zomer, om in het najaar nog ruggen te trekken voor een voorjaarsteelt of een vroege verlate teelt voor ernstige overschrijdingen kan zorgen. Mineralisatie is de voornaamste oorzaak van deze hoge nitraatstikstofwaarden. Het niet begroeid of beteeld houden van de bodem werkt dit uiteraard sterk in de hand. 

Image

Ook de mogelijkheden van minder geteelde of minder gekende kleinfruitsoorten worden op PPK onderzocht. Van soorten als prairiebes, appelbes en blauwe honingbes worden groeiwijze en vrucht beoordeeld, wordt de snoeiwijze uitgetest en wordt de ziekteresistentie of ziektegevoeligheid in kaart gebracht.

De interessante rondgang werd tot slot nog afgesloten met een drankje…

 

Meer info over de proefveldwerking van PPK? 
Yves Hendrickx
proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be
Tel. 054-32 08 46

 

 

kleinfruit