/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - mei2013

Nieuwsbrief uitgegeven door CCBTvzw 

Image

Geachte,

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be


Schrijf in op waarschuwingsberichten aardappelplaag

Het aardappelseizoen 2013 is goed begonnen. Algemeen is in goede omstandigheden en tijdig geplant. De (bodem)temperatuur is alsnog aan de lage kant en vertraagt de opkomst. Niettemin komen de eerste percelen boven. Zoals voorgaande jaren kunt u opnieuw op de adviesdienst inschrijven. Lees meer...


Biologisch plantgoed van verschillende aardbeirassen beschikbaar voor de augustusplanting (junidragers)

Op het Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit ‘Pamel’ (PPK ‘Pamel’) loopt al het vijfde jaar op rij een proef waarbij biologische planten en gangbare planten vergeleken worden. Bijkomend startte het proefcentrum in 2012 met de uitvoering van het CCBT-project ‘Biologisch plantgoed aardbeien’. In dit artikel geeft PPK een overzicht van het beschikbare assortiment aan junidragers. Lees meer...


Kruidenproeven bio in open lucht gelanceerd

Door het koude voorjaar werden de biologische kruidenproeven in volle grond iets later gestart. Het proefplan werd samengesteld door het Technisch Comité Kruiden; telers hebben zelf hun inspraak mogen doen naar mogelijke onderzoeksonderwerpen. Klik HIER voor een oplijsting van de proeven en rassen opgenomen binnen de proef. 


Monitoren van ritnaalden op bio aardappelpercelen

In een tweejarig project rond bodemplagen startte Inagro dit voorjaar met een bemonstering van ritnaalden op 6 biologische aardappelpercelen in Vlaanderen. Lees meer...


Kruiden Verkennen in de Vlaamse Ardennen… van educatie tot productie?

Het Leader-project ‘Kruiden verkennen in de Vlaamse Ardennen’, ondertussen reeds een hele poos draaiende, zet diverse streekeigen kruiden in de spotlights. Eén van de luiken is het educatieve aspect van kruiden. Voor de middelbare scholen was de opdracht vooropgesteld de lekkerste kruidendrank (kruidenthee en/of kombucha), te brouwen. Lees meer...


BICOPOLL - Insecten helpen met doelgerichte biologische bestrijding en verbeterde bestuiving in biolandbouw

Binnen het Europees project BICOPOLL wordt gezocht naar een doelgerichte bestrijding van de grauwe schimmel (Botrytis cinerea) en een verbeterde bestuiving in de biologische aardbeienteelt. De entomovectoring-technologie staat hierbij centraal. De Ugent werkte mee aan de ontwikkeling van een nieuwe dispenser, die werd ingebouwd in een hommelnestdeksel. Daarnaast werd ontdekt dat Maïzena plus goede kwaliteiten heeft als draagstof. Lees meer...


Tuta absoluta in opmars op uw bedrijf?

De monitoring van 8 tomatenbedrijven geeft aan dat de populatie van Tuta absoluta op de meeste bedrijven sterk toegenomen is de laatste weken. Deze toename is duidelijk zichtbaar op de feromoonvallen maar ook het gewas vertoont op enkele bedrijven duidelijke schade. Reden te meer om de aanwezigheid van Tuta absoluta op uw bedrijf in de gaten te houden. Doorgedreven monitoring van Tuta absoluta maar ook van Macrolophus pygmaeus blijken essentieel. Lees meer...


Doctoraat doorgrondt bladvlekkenziekte op aardbei

De bacterie Xanthomonas fragariae (Xf), veroorzaker van de bladvlekkenziekte op aardbei, is Europees een quarantaine-organisme. Er heerste bezorgdheid over de symptomen en mogelijke economische impact van de ziekte. Daarom zette ILVO een grondig onderzoek op. Hieruit blijkt dat de bacterie algemeen verspreid in de aardbeiteelt voorkomt maar slechts sporadisch de ziekte veroorzaakt. De belangrijkste bron van infectie van nieuw weefsel komt van uitwendige en mechanische gebeurtenissen, vb. door een snoeischaar, schoeisel, menselijke manipulaties. Dergelijke externe verspreiding kan vrij goed met teelttechnische maatregelen beheerst worden, wat hoopgevend nieuws is voor de telers. Lees meer...


AGENDA

19 MEI: Dag van de aardbei

23 MEI: BBN Kleinfruit

24 MEI: Bedrijfsbezoek PCG: Kruidenkwekerij PUUR Aroma

4 JUNI: Open lesdag Landwijzer

6 JUNI: Studienamiddag Vlaams-Brabant: 'Bio Werkt!'

6 JUNI: PPK: Infoavond met rondleiding "Bio werkt!"

18 JUNI: Bedrijfsbezoek PCG: Kruidenkwekerij Duizendblad - DATUMWIJZIGING

26 JUNI: Inagro: Professionele Open Velddag Proefbedrijf Biologische Landbouw