/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Schrijf in op waarschuwingsberichten aardappelplaag

Het aardappelseizoen 2013 is goed begonnen. Algemeen is in goede omstandigheden en tijdig geplant. De (bodem)temperatuur is alsnog aan de lage kant en vertraagt de opkomst. Niettemin komen de eerste percelen boven. Op korte termijn vergt de onkruidbestrijding de aandacht. Laat hierbij geen kansen onbenut om onkruid klein aan te pakken.

Aardappelplaag of Phytopthora infestans is en blijft de belangrijkste teelttechnische risicofactor in de biologische aardappelteelt. 2010 en 2011 waren twee bijzonder gunstige jaren met weinig aardappelplaag. In 2012 sloeg de aardappelplaag op verschillende percelen, in combinatie met de vaak late plantdatum, opnieuw hard toe. We mogen 2012 echter geenszins als uitzonderlijk beschouwen. Tegelijk zien we dat de handel vasthoudt aan eerder gevoelige variëteiten. In deze context blijft de inzet van koper een belangrijke factor inzake teeltzekerheid. Alternatieve biologische middelen met goede effectiviteit zijn op dit moment niet beschikbaar.

De waarschuwingsberichten ‘biologische aardappelteelt’ van PCA i.s.m. Inagro zijn al enkele jaren een vaste waarde voor de Vlaamse biologische aardappeltelers. Deze zijn vooral gericht op een efficiënte en optimale inzet van koper en houden rekening met een hogere plaagtolerantie van de biologische rassen. Ad hoc wordt ook ander teeltadvies (vb. beheersing coloradokever) meegeven.
De adviezen houden tegelijk rekening met de maximale hoeveelheid van 6 kg kopermetaal / ha die het lastenboek biologische landbouw voorschrijft.


Zoals voorgaande jaren kunt u opnieuw op deze adviesdienst inschrijven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen volgende opties:

  • Beperkt abonnement: hiermee ontvangt u in 2013 op regelmatige basis een waarschuwingsbericht met een gepast biologisch advies. Ad hoc wordt ingegaan op andere actualiteiten (vb. doorwas, loofdoding,…). De kostprijs hiertoe bedraagt 53,5 €. 
  • Gewoon abonnement: hiermee bent u volwaardig lid van PCA en ontvangt u alle berichtgeving die vanuit PCA aan zijn leden wordt verstuurd. In surplus ontvangt u het waarschuwingsbericht biologische teelt. De kostprijs hiertoe bedraagt 87 € (verzending via e-mail).
  • Telers die reeds lid zijn van PCA, kunnen zich zonder meerkost aanmelden voor het waarschuwingsbericht biologische teelt. Aanmelden bij Inagro, afdeling Biologische Productie is wel noodzakelijk.

Inschrijven kan door het verschuldigde bedrag te storten op rekening van Inagro 068-0348300-97 met vermelding ‘bio waarschuwingsbericht aardappel’.


Meer info?
Lieven Delanote, Inagro, afdeling Biologische Productie
Tel: 051/27 32 50, Fax 051/24 00 20
E-mail: lieven.delanote@inagro.be.


akkerbouw