/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - apr2013

Nieuwsbrief uitgegeven door CCBTvzw 

Image

Geachte,

CCBT informeert u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Contact: info@ccbt.bewww.biopraktijk.be 


Rassenproef spruitkool biologische teelt 2012: opvallend gezond

Er zijn geen biologische fungiciden beschikbaar met een goede werkzaamheid tegen de courante ziekten in spruitkool. In een rassenproef biologische spruitkool in het seizoen 2011 kwamen enkele rassen naar voor met een goede weerbaarheid. In het seizoen 2012 zocht Inagro naar bevestiging van deze resultaten. Lees het verslag hier.


Teeltagenda’s kleinfruit, digitaal instrument voor telers

PPK ontwikkelde in samenwerking met Wim Vandenberghe zes digitale teeltagenda's voor kleinfruit: zomerframboos, herfstframboos, zwarte bes, rode/witte bes, blauwe bes en stekelbes. Vorig jaar lanceerde PPK ook reeds een teeltagenda voor aardbeien. In de zeven agenda’s zit informatie opgeslagen die ondersteuning kan bieden aan startende biologische kleinfruittelers. Lees meer...


Aaltjes als biologische bestrijders van koolvlieg: van labo naar praktijktoepassing

Insectenparasitaire aaltjes zijn commercieel beschikbaar als biologisch bestrijdingsmiddel tegen diverse plaaginsecten. In openluchtteelten blijken de aaltjes meestal onvoldoende effectief. Om deze toepassing te optimaliseren, stapte Inagro in 2009 mee in een project in samenwerking met ILVO en Universiteit Gent. Na vier jaar onderzoek in kool en prei ziet Inagro perspectief in de inzet van aaltjes tegen maden van de koolvlieg. Lees meer...


Stikstofbemesting bij biologische aardappelen

In een verkennende proef in 2011 kwam naar voor dat stalmest te traag werkt om optimaal aan de vroege stikstofbehoefte van biologische aardappelen te beantwoorden. Bijkomend wordt de bemesting met stalmest de komende jaren beperkt door de fosfaatnorm in MAP4. Alternatieve bemestingsstrategieën die coherent zijn met de biologische teeltmethode dringen zich op. Lees meer...


Twee on farm proeven in bio kleinfruit: medewerking en inbreng van kleinfruittelers gevraagd

PPK is op zoek naar bedrijven voor samenwerking en on farm onderzoek rond bemesting en pH-verlaging van de bodem. Lees meer...


Jaarlijkse studiedag aardbeien en houtig kleinfruit in het PPK was opnieuw een voltreffer

Op 16 maart 2013 organiseerden het Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit ‘Pamel’ (PPK ‘Pamel’) samen met het Koninklijk Nationaal Verbond van Aardbei-telers (KNVA) opnieuw de jaarlijkse studiedag aardbeien en kleinfruit. Deze studiedag is de traditionele afsluiter van een drukke vergaderperiode en de start van het nieuwe seizoen. Lees meer...


Reconversie sierteeltbedrijven onder glas

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen onderzoekt samen met 'Bio zoekt Boer' en 'PCG' of er geen opportuniteiten zijn voor reconversie van beschutte sierteeltbedrijven naar oa. biologische groenteteelt onder glas, eventueel in combinatie met buitenteelt. Lees meer...


Archief proefverslagen op www.ccbt.be!

Zoekt u een eerder verschenen artikel of oud proefverslag? Alle artikels en verslagen die sinds 2011 gepubliceerd zijn worden bijgehouden op de website van CCBT. Lees meer...


Biologische tomatenteelt in de grond

In Management & Techniek 6 (p 6-7) verscheen een artikel over de biologische tomatenteelt. Lees het hier.


VRAAG EN AANBOD


AGENDA

24 apr - Bio zoekt Keten en Bio zoekt boer: infoavond biovleeskippen

25 apr - Themadag Ruraal Netwerk: Grasduinen in het gras

28 apr - Opendeurdag Pcfruit

30 apr - Bedrijfsbezoek PCG: Kruidenkwekerij Duizendblad

24 mei - Bedrijfsbezoek PCG: Kruidenkwekerij PUUR Aroma

30 mei - Landwijzer: introductie-avond

4 juni - Open lesdag Landwijzer