/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Europees ERAnet 'Core Organic II' keurt twee projecten goed voor financiering

Het Europees gefinancierd COREOrganic II ERAnet is een transnationaal project rond Europese samenwerking bij de organisatie en coördinatie van onderzoek voor biolandbouw. Het bestaat uit een netwerk van 26 partners afkomstig van 21 Europese landen. Binnen het netwerk worden nationale budgetten samengebracht voor de organisatie van een gezamenlijke oproep voor bio-onderzoek over de grenzen heen.

Het ERA-net is gestart in maart 2010 en loopt gedurende drie jaren. 
Vanuit Vlaanderen wordt mee input gegeven voor het definiëren van onderzoeksnoden voor de biologische landbouw. Dit gebeurt via het onderzoeksplatform NOBL.
Het Departement Landbouw en Visserij stelt binnen het ERAnet een budget van 200.000 euro ter beschikking van Vlaamse onderzoekers om deel te nemen aan de onderzoeksoproep.

De partners van het Europese ERAnet Core Organic II hebben twee projecten geselecteerd binnen hun tweede onderzoeksoproep:

  • COBRA - Coordinating Organic plant breeding activities for diversity, gecoördineerd door Thomas Döring, The Organic Research Centre, United Kingdom. Het project heeft als doel het ondersteunen en ontwikkelen van biologische selectie- en zaadproductieprogramma’s voor granen (tarwe en gerst) en leguminosen (erwt en fababoon).
  • Healthy growth: From niche to volume with integrity and trust, gecoördineerd door Egon Noe, Agroecology, Aarhus University, Denmark. Het project bestudeert succesvolle middelgrote biologische afzetketens met als doel te leren hoe deze erin slagen om volume te creëren samen met het behoud van biologische waarden.

Vlaamse partners in het onderzoeksproject COBRA zijn Inagro, afdeling Biologische productie en Hogeschool Gent, Zij leggen zich o.a. toe op het uitvoeren van veldproeven.
Binnen het project HealthyGrowth zijn geen Vlaamse partners betrokken. Het project zal vanuit NOBL en CCBT wel nauw opgevolgd worden.

Via de nieuwsbrief en website van CCBT zal alle informatie uit deze projecten ook verspreid worden in Vlaanderen.

(Meer details over het COBRA-project leest u hier)

akkerbouw