/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Onderzoek naar niet-kerende bodembewerking en groenbemesters: resultaten veldproeven 2012

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is partner van het Europees consortium dat het TILMAN-ORG project uitvoert. In BIOpraktijk (editie oktober 2011) werd reeds toegelicht waar dit project voor staat. ILVO werkt mee aan het uittesten en het meten van effecten van niet-kerende bodembewerking en groenbemesters op de nutriëntencyclus en opbrengst van biologisch geteelde gewassen. Het ILVO werkt voor dit project samen met Inagro, Afdeling biolo-gische productie.

Zowel bij het ILVO als bij Inagro lag in 2012 een proefveld aan. Op beide percelen werd herfstprei (ras Antiope) geteeld. De voorteelt was telkens grasklaver.

Lees HIER het verslag!

 

Meer info?
Ir. Koen Willekens (ILVO)
TEL: +32 (0)92 72 26 73
E-mail: koen.willekens@ilvo.vlaanderen.be
Het project heeft ook een pagina op de ILVO website: http://www.ilvo.vlaanderen.be 

groenten
bodemvruchtbaarheid