/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Proefplanning biologische kruiden PCG 2013

Kruidentelers en verwerkers hebben de koppen bij elkaar gestoken om de kruidenproefplanning voor 2013 te bepalen. Nadat situatie, mogelijkheden en projecten geschetst werden aan de sector, werd de beschikbare ruimte voor het opstellen van proeven weergegeven. Voor wat betreft de biologische sector zullen zowel volle grond als potproeven uitgevoerd worden.
 
Volgend proefplan werd door de telers opgesteld voor komend jaar:

Biologische grondteelt kruiden open lucht
1) Basilicum:
De proefopstelling omvat een rassenproef van verschillende rassen, type Genoveser. Bedoeling is niet alleen te kijken naar opbrengst, koude resistentie, schot, kwaliteit en bewaring. Maar tevens een score te geven op resistentie tegen valse meeldauw. Indien komend seizoen geen weersomstandigheden biedt om deze gevoeligheid na te gaan, zal getracht worden dergelijke klimaatomstandigheden te creëren. (nat zetten van het gewas ten gepaste tijde).

2) Koriander:
Het is de bedoeling dat de rassenproef koriander niet alleen een beeld schetst naar gewasopbrengst maar tevens naar de opbrengst van het zaad bij het einde van het seizoen. Uiteraard worden alle kwaliteitsbeoordelingen mee opgenomen in proef.

3) Kervel:
Kervel in open lucht zal in verschillende zaaiingen moeten gebeuren. Bedoeling is om ook hier te kijken naar het aanbod van de rassen op de markt en hun geschiktheid.

4) Krulpeterselie:
Ook een proefopstelling van krulpeterselie staat op het proefprogramma van komend seizoen. Er zullen tijdens het seizoen twee teelten aangelegd worden. Een eerste teelt zal eind maart – begin april starten; de tweede teelt is gepland voor begin augustus. De tweede teelt heeft vooral als opzet om na te gaan of er rasafhankelijkheid bestaat in vorstgevoeligheid en of er eventueel rassen geschikt zouden zijn om te overwinteren. Ook resistenties naar meeldauw en pythium zullen als belangrijk aanschouwd worden tijdens de beoordelingen.

5) Platte peterselie:
De proef omtrent platte peterselie zal op analoge wijze aangelegd en opgevolgd worden als deze van krulpeterselie. Op die manier kunnen niet alleen de rassen van de twee types peterselie onderling met elkaar vergeleken worden, maar ook de ziektegevoeligheid van deze teelten.


Biologische kruidenteelt in pot
Voor de teelt van kruiden in pot werd geopteerd dit op biologische wijze te doen. Verschillende rassenproeven staan op het programma. Een eerste uitdaging is echter de keuze van de juiste potgrondsamenstelling, met correcte toevoeging van organische meststoffen. De kruiden zullen eerst opgekweekt worden in de serre (indien mogelijk, zonder stoken); nadien worden deze afgehard in open lucht.
Volgende rassenproeven worden opgenomen in de proefplanning voor dit seizoen:

  • Basilicum
  • Koriander
  • Peterselie


Smaakproef
Bedoeling is om ook dieper in te gaan op de smaak van de kruiden. Voor 2013 is een smaakproef gepland van koriander. Verschillende snedes en/of rassen, die aanliggen als rassenproef in open lucht, zullen met elkaar vergeleken worden door een consumentenpanel.
Uiteraard zullen deze proeven te bezichtigen zijn in volle seizoen. Tevens wordt op dat ogenblik de stand van zaken van de proeven meegegeven.

 

Meer info?
Contactpersoon: Justine Dewitte (PCG)
TEL: 09 381 86 86
E-mail: justine.dewitte@proefcentrum-kruishoutem.be

kruiden