/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Beheersing van aaltjes in de bodem: een hele klus!

Aaltjes blijven één van de belangrijkste teelttechnische problemen in de biologische glasgroenteteelt. Door de nauwe vruchtwisseling op de intensieve biologische glastuinbouwbedrijven lopen de nematodenconcentraties in de bodem na verloop van jaren zo hard op dat ernstige opbrengstverliezen niet uit blijven. In afwachting van andere methoden om de opbouw van nematodenpopulaties te beheersen, blijft de keuze voor de juiste onderstam uiterst belangrijk. De optimale combinatie ras – onderstam is echter van meerdere parameters afhankelijk: entbaarheid, bodemtype, geschiktheid variëteiten, resistenties, …enzovoort.


In de komkommerteelt is het niet zo eenvoudig de meest optimale combinatie ras – onderstam te bekomen en eveneens rekening te houden met de mate van voortplanting van de aaltjes op de onderstam.
Uit de onderstammenproef kwamen volgende resultaten naar voor: De onderstam Affyne (Rijk Zwaan) voldoet niet aan de vooropgestelde voorwaarden; maar ook RZ 64-10 (Rijk Zwaan) is onvoldoende, zowel naar productie als kwaliteit. Intussen is deze onderstam reeds uit de handel gehaald. De andere onderstammen voldeden. Iedere onderstam heeft zijn eigen voor- en nadelen. Bombo (Monsanto) toont een positieve trend naar productie toe, Harry (Syngenta) blijkt naar het einde van de teelt minder witziektegevoelig te zijn. Opmerkelijk bij de twee onderstammen van Uniseeds, RS 3518 en RS 3535 is de glanzende vruchtkleur. Rootpower (Sakata) scoort op alle vlak gemiddeld tot goed.


Door het grotere relatieve belang van andere vruchtgewassen werd er in het verleden nog maar beperkt onderzoek uitgevoerd naar de teelt van aubergine. Uit de aubergine-proef blijkt dat de combinatie Taurus – Grow Group de kroon spant. Zowel op productieniveau, als bij de beoordeling van gewas en wortel is deze combinatie het best. Opmerkelijk is wel dat de onderstam Grow Group leidt tot een iets trager groeiende plant. Na verloop van de teelt haalt de plant deze licht opgelopen achterstand terug in. Of deze onderstam zal beschikbaar gesteld worden voor alle plantenkwekers, valt nog af te wachten.

Image

Het volledige verslag kan u hier nalezen.

Meer info?
Justine Dewitte, PCG
+32 (0)9 381 86 86
justine.dewitte@proefcentrum-kruishoutem.be

beschutte teelt