/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Rassenproef biologische Butternutpompoen 2012

Er is een vraag naar diversificatie in het aanbod van biologische pompoenen. Butternut pompoenen komen hierbij nadrukkelijk in beeld. In de praktijk zijn de ervaringen met deze pompoen echter zeer wisselend. Inagro vergeleek in een rassenproef een tiental rassen.


​Dit is alvast het besluit van de rassenproef Butternutpompoen 2012 biologische teelt:

Deze proef kende een erg moeilijk verloop als gevolg van het natte teeltseizoen. Tussen de verschillende rassen komen duidelijke verschillen naar voor qua gewasontwikkeling, afrijping, vruchtgrootte en vruchtvorm. De beste rassenkeuze wordt wellicht ten dele bepaald door het marktsegment waarvoor men teelt.

De rassen Hercules, Hornet en Hunter zijn vroegrijp maar hebben een kleine sortering. De overige rassen hebben een late vruchtzetting, maar waren bij de oogst, op Atlas na, toch redelijk afgerijpt. Tiana scoort in deze proef het best dankzij een rijke vruchtzetting en goede vruchtkenmerken.

Het volledige verslag kan u HIER lezen.

HIER ziet u per ras een foto van de totale gewasopbrengst bij de oogst en een foto van de pompoenen na bewaring.

 

Meer info?
Lieven Delanote (Inagro)
TEL +32 (0)51 27 32 50 
lieven.delanote@inagro.be 

 

 

groenten