/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Nederland: extra miljoenen naar onderzoek biosector

Goed nieuws voor de Nederlandse biosector. De regering heeft er zopas jaarlijks 5 miljoen euro extra vrijgemaakt voor onderzoeksprojecten in de biologische sector.
 
Bavo van den Idsert, directeur van Bionext, is zeer verheugd: "Dit is een enorme stimulans voor de brede innovatie- en verduurzamingsagenda die door biologische boeren, tuinders en bedrijven in de praktijk wordt gebracht. Al jarenlang loopt de biologische sector voorop als het gaat om dierenwelzijn, milieuvriendelijke onkruidbeheersing, het stimuleren van bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit etc. De voorhoede van de reguliere landbouwsector heeft daar al heel wat graantjes van kunnen meepikken. Kennelijk wordt dit gezien en gewaardeerd door de Tweede Kamer en daar zijn we ontzettend blij mee."
 
De Vlaamse sectororganisatie BioForum vindt dat de Vlaamse biosector ook meer geld verdient voor onderzoek:
 
"De biosector kan rekenen op steun van de Vlaamse Overheid via het Strategisch Plan biologische landbouw, voornamelijk gericht op de ondersteuning van netwerken. Zo kennen we in Vlaanderen de Biobedrijfsnetwerken waar boeren, onderzoekers en adviseurs samen aan kennisuitwisseling doen en zo vraaggestuurd onderzoek stimuleren. CCBT is het Coördinatiecentrum dat praktijkonderzoek en voorlichting coördineert en NOBL is het netwerk dat dit alles overkoepelt.
 
Dankzij Biobedrijfsnetwerken en inspanningen van de andere netwerken worden vragen vanuit de biosector nu gestructureerder aangepakt. Alleen ontbreekt budget om die ideeën in de praktijk of fundamenteel te onderzoeken. De netwerken blijven dus een beetje op hun honger zitten. BioForum vraagt de Vlaamse Overheid dan ook om net als Nederland meer geld in te zetten voor vraaggestuurd bio-onderzoek, zodat bio haar rol als motor in innovatie kan blijven spelen.
 
BioForum vraagt daarom samen met de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij om een vouchersysteem in het leven te roepen. Dit systeem kan bottom-up onderzoek mee gestalte geven. Met zo'n voucher kan een boer de keuze maken om die in te zetten op individuele begeleiding of kunnen verschillende landbouwers zich groeperen om de vouchers samen in te zetten voor de aankoop van diensten bij praktijk, toegepast of fundamenteel onderzoek."
 
Bron: BioForum Vlaanderen