/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Ervaringen met bontbloeiende stamslabonen

Vorig jaar lanceerde Inagro een actie om bontbloeiende rassen van stamslabonen uit te proberen. Uit eerder onderzoek kwam naar voor dat bontbloeiende rassen minder gevoelig zijn voor schade aan kiemplanten door bonenvlieg. Om dit te toetsen aan praktijkervaringen, stelden we aan 7 telers proefzaden van twee bontbloeiende rassen ter beschikking, met name Rio Grande en Joaquin. Dit met medewerking van de zaadleverancier Storm Seeds. Het koude en natte voorjaar in 2012 belemmerde echter een goede evaluatie van de rassen. Er is algemeen minder en later gezaaid dan andere jaren, in de periode eind mei tot juli.
 
Beide bontbloeiende rassen werden in een aantal zaaiingen vergeleken met witbloeiende rassen, o.a. Cantare, Proton, Sonate, Marona en Blavet. De meeste telers bevestigen dat de opkomst en de standdichtheid van de bontbloeiende rassen Joaquin en Rio Grande algemeen beter was dan de witbloeiende rassen. In bijna alle gevallen werd daarbij ook een lagere aantasting door bonenvlieg vastgesteld, vooral bij Rio Grande. Gezien de algemeen lage druk van bonenvlieg, waren de verschillen echter vaak klein. Ook wat betreft oogstkwaliteit zijn er positieve ervaringen met de bontbloeiende rassen. Zo is het oogsttraject flexibeler dankzij een langzame zaadontwikkeling en zijn er minder plukbeurten nodig. Het feit dat het uitgesproken fijne boontjes zijn, maakt het moeilijk de opbrengst te vergelijken met iets grovere, witbloeiende rassen. Sommige telers hebben een voorkeur voor rassen met een iets grovere sortering, hoewel er niet echt negatieve ervaringen zijn bij afzet naar de handel of bij thuisverkoop. Over smaak, uitzicht en peulkwaliteit zijn de meningen verschillend. Als reactie op stress kan er anthocyaanvorming optreden waardoor de peulen paars verkleuren. Slechts één teler maakt hier melding van. Paarsverkleuring vermindert het uitzicht voor verkoop, maar dit verdwijnt na blancheren.
 
Zelf ervaring opdoen?
Wilt u dit jaar ook graag ervaring opdoen met bontbloeiende stamslabonen en deze met andere collega’s delen ? Net als vorig jaar stellen we gratis zaad ter beschikking van het bontbloeiend ras Rio Grande (Storm Seeds). Heeft u interesse, of wil u meer info, meld u dan vóór 15 februari aan bij of neem contact op met Femke Temmerman van Inagro: tel. 051/27 32 51 of femke.temmerman@inagro.be.

groenten
biodiversiteit