/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Nieuwtjes vanuit de Werkgroep Zelf Zaden Telen!

De activiteit “zadenreinigen op Ilvo-Eenheid Plant”
 
 De activiteit van het zadenreinigen op ILVO-Eenheid Plant was een succes: meer deelnemers dan ooit tevoren en best gezellig, met een eindejaarsreceptie op de dag van de winterzonnewende, dat kan tellen. Dank aan onze gastheer Hervé en het Ilvo-Eenheid Plant .Laat ons eerlijk zijn, de aanhoudende werking en de zoektocht naar samenwerking werpt vruchten af.
 
 Én … we hebben plannen voor volgend jaar. Plannen die we met zorg willen voorbereiden en uitvoeren. Maar … het kan niet van ‘de organisatoren’ alleen komen.  In de animatieploeg zijn we ondertussen met drie: Anouk Francis, werkzaam op De Kollebloem, en afgestudeerd bij landwijzer komt Greet en mezelf vervoegen. Anouk wil zich uiteenzetten met zaadteelt op de bedrijven en heeft zowel in Vlaanderen als in Wallonië en zelfs in Frankrijk interessante contacten. Zaadteelt zit haar ook zowat in de genen. Eén goed begin voor selectie en veredeling nietwaar? Van harte welkom Anouk!
 
 Samenwerking met Inagro verderzetten:
 
 Het opzet van een rassenproef prei op vier bedrijven door Inagro : Den Hogen Akker, De Kollebloem, Akelei en ook op de proefvelden van Pcbt (Inagro afdeling bio) was een succes. Niet alleen het uittesten en vergelijken van 10 zaadvaste rassen in bedrijfsomstandigheden ook de vergelijking van de rassen en een bijhorende smaakproef op De Kollebloem was een hartverwarmende samenkomst. Leuk om mekaar te ontmoeten, samen op het veld te staan én de 4 reeksen stalen van de 10 zaadvaste winterpreirassen samen te vergelijken. Ook het bekijken van de kwaliteitskenmerken van de prei op het veld van De Kollebloem was leerzaam: leren selecteren niet waar!Kunnen we een dergelijk opzet in 2013 herhalen voor een ander gewas? We hopen het. En de kans zit er in, want Inagro  heeft de Werkgroep Zelf Zaden Telen uitgenodigd voorstellen te doen voor een proefopzet in 2013. Alleen het is vrij kort dag want reeds op 1 februari moeten we voorstellen doen.
 
Wat willen we laten onderzoeken?
 
We willen niet met 3 personen zomaar voorstellen uit onze mouw schudden maar stellen jullie volgende vragen:

  • Van welk gewas wil jij een rassenproef met zaadvaste rassen (door tuinders of zaadhuizen in stand gehouden of uit genenbanken)
  • En … wil je opnieuw - zoals met de preiproef deze vergelijkende rassenproef laten doorgaan op verschillende bedrijven zodat we de bedrijfseigen invloed van de omgeving kunnen beoordelen.
  • Geef je ideeën door aan Louis en Greet via onderstaande contactgegevens

Werkgroep Zelf Zaden Telen onderdeel van Biobedrijven-Netwerk – Groenteteelt.
 
Dit is een stap die onze Werkgroep voorstelt om voor de hand liggende redenen:
 

  • Veredeling is meer en meer in handen van enkele grote bedrijven die met de meest moderne technieken het zaadbedrijf willen loskoppelen van de productiebedrijven. Het ontwikkelen van goede biologische rassen loopt daardoor achter op de vraag van de biosector. Daarom vragen biobedrijven heel dikwijls ontheffing van de verplichting biologisch zaaizaad te gebruiken. Het gaat dan meestal nog niet om rassen die voor bio geselecteerd zijn maar om zaad dat biologisch vermeerderd is. En dat is nog een wereld van verschil! Ons lot zelf in handen nemen kan ons helpen vooruit te komen. Zaadvaste rassen ontwikkelen die kunnen in stand gehouden worden op het bedrijf leidt tot meer autonomie van boeren en tuinders.
  • Als we onderdeel worden van het Biobedrijven-Netwerk - Groenteteelt hebben we de vinger aan de pols om te kijken wat wij tuinders zelf belangrijk vinden en hoe we onze doelen kunnen bereiken. Samen ontdekken we de problemen en zoeken we antwoorden.

 
‘Participatieve veredeling’ wat is dat?
 
Een mogelijkheid om vooruitgang te maken is Participatieve Veredeling:

  • Dat de Europese Unie zowel het participatief onderzoek als het instandhouden van agro-biodiversiteit in het nieuwe landbouwbeleid opneemt komt ons hierbij goed uit.
  • Zelf Zaden Telen is interessant: we weten het allemaal wel, en we wensen het ook wel, maar: ‘Tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren!’ én de beiden - zowel de wetten als de praktische bezwaren - kunnen het moeilijk maken om Eigen Zaadteelt in de praktijk te brengen.
  • Instandhouden van goede telerselecties door Zelf Zaden Telen is interessant: maar daarmee hebben we nog geen goede biologisch veredelde rassen. Samengevat is de toestand in de biosector een beetje: we willen wel die soort duurzame kringlooplandbouw die het ideaal is van de biosector maar we missen de rassen om het te doen. De kringloop sluiten van zaad tot zaad, weet je wel!
  • Bovendien zijn er in het verleden heel wat interessante zaadvaste telerselecties verloren gegaan. We hebben een achterstand in te halen. Die achterstand goedmaken kan door samenwerking tussen tuinders en onderzoekers. Tuinders kunnen selecteren en onderzoekers kunnen vernieuwende of verloren gegane diversiteit tot stand brengen en tuinders bijstaan om goed te selecteren. Hieruit kunnen nieuwe rassen voor de biosector ontstaan. Zo worden bijvoorbeeld nieuwe aardappelrassen in Nederland ontwikkeld. Hoe we dit kunnen aanpakken voor de groenteteelt zullen we moeten ontwikkelen én ‘it takes two to Tango’ Tuinders en onderzoekers moeten elkaar vinden en bereid zijn elkaar de hand te reiken.
  • Deze samenwerking noemen we Participatieve Veredeling. We vinden dat niet zelf uit, het bestaat reeds 10 jaar in Frankrijk in de graan- en groenteteelt.

Een kijkje nemen op onze vernieuwde website!
We willen vooruit dat zie je op www.zelfzadentelen.be . Nog veel werk te doen, we missen soms de directe verslaggeving maar … vele handen maken licht werk. Aarzel niet je medewerking aan te bieden. En tot slot, nog een succesvol 2013!
 
Contactpersoon:
Louis De Bruyn
TEL: GSM 0485 781727 Tf/FAX: 015 330353
E-mail: Louis.debruyn@telenet.be
Contactpersoon: Greet Lambrecht
E-mail: akelei.jd@skynet.be

groenten
biodiversiteit