/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Verwerking en afzet van kruiden onder de loep

Het gebruik van zowel keuken- als geneeskrachtige kruiden neemt toe. De consument geeft duidelijk aan dat hij regionaal geteelde producten belangrijk vindt en daar zelfs een meerprijs wil voor geven. Het is uiteraard van belang dat deze kruiden verwerkt zijn tot een aantrekkelijk product dat makkelijk kan gebruikt worden.
 
Vanaf maart 2013 zal een nieuw project van start gaan op het PCG genaamd “Opwaardering van kruiden: verwerking en vermarkting”. Hoewel deze twee sectoren in mindere mate direct samenhangen met de werking van het Proefcentrum, wordt het in de kruidensector als een noodzaak aanschouwd deze toch nauw op te volgen zodat een zo goed mogelijke begeleiding kan geboden worden aan de teler. Binnen het project zal getracht worden duurzame samenwerkingsverbanden uit te bouwen tussen teler, verwerken en afzet; tevens zal rekening gehouden worden met de wens van de consument.
 
Onderstaand een oplijsting van de meest belangrijke activiteiten gepland binnen het project.
 
Planning van de onderzoeksonderwerpen:
Op welke kruiden specifiek dieper zal ingegaan worden, zal bepaald worden door de sector. Zowel teler, als verwerker, als afnemer kunnen hierbij hun inbreng doen. Ook het consumentenonderzoek, dat als voorbereiding van dit projectvoorstel werd uitgevoerd, zal eveneens als leidraad dienen binnen deze beslissing.
 
Smaakonderzoek:
Bepaalde kruiden, die in bovenstaand overleg geselecteerd werden, zullen ondergaan worden aan een smaakproef, indien relevant en interessant voor de sector.
 
Onderzoek inhoudsstoffen:
Bepaalde kruiden, eveneens vastgelegd in eerdere vergadering, die van toepassing zijn binnen de kruidengeneeskunde, zullen worden geanalyseerd op inhoudsstoffen door een erkend laboratorium.
 
Verzamelen van verwerkingsmogelijkheden en contacten:
Verschillende pistes zullen moeten bewandeld worden voor keuken- en geneeskrachtige kruiden. Niet enkel versmarkt, waar we reeds ervaring mee hebben, maar vooral andere wegen zullen trachten behandeld te worden. Aan de hand van andere onderzoeksinstellingen en contacten met kruidentelers en afzetorganisaties zal getracht worden dit netwerk verder uit te bouwen en verbanden te leggen.
 
Bedrijfsbezoeken en rondgangen – communiceren van de resultaten:
Kennis zal rechtstreeks worden overgedragen aan alle geïnteresseerden via bedrijfsbezoeken in verwerkende bedrijven, onderzoekstinstellingen. De gegevens binnen het onderzoek van verwerking en afzet, maar ook binnen het onderzoek betreffende smaak en inhoudsstoffen, zullen worden verwerkt en gebundeld. Van zodra mogelijk zullen de resultaten gecommuniceerd worden aan de hand van publicaties in vakbladen en nieuwsbrieven.
 
 
Contactpersoon:
Justine Dewitte (PCG)
TEL: 09 381 86 86
E-mail: justine.dewitte@proefcentrum-kruishoutem.be

kruiden