/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Biokennisberichten uit Vlaams-Nederlandse samenwerking

Vlaanderen en Nederland werkten in 2012 samen rond het verspreiden van onderzoeksresultaten voor de biologische landbouw. 

Dankzij een subsidie van de Vlaamse Overheid was het mogelijk biokennisberichten te publiceren waarin zowel Nederlandse als Vlaamse onderzoeksresultaten aan bod komen. Doel was de samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse onderzoekers te bevorderen en de gezamenlijke kennis optimaal te benutten.

De biokennisberichten zijn onderdeel van het Nederlandse communicatiemedium ‘bioKennis’. ‘bioKennis’ is een platform voor de verspreiding van praktijkkennis met betrekking tot biologische landbouw, dat kadert in het project ‘Bioconnect’ waarbij vraaggestuurd onderzoek centraal staat.

Volgende biokennisberichten werden gepubliceerd:

Je kan de berichten hierboven downloaden en de gedrukte exemplaren zullen per post verspreid worden naar de Vlaamse bioboeren.
 
Meer info?
Carmen Landuyt (CCBT)
carmen.landuyt@ccbt.be
TEL 09 381 86 86 

herkauwers
pluimvee
pitfruit
akkerbouw
groenten
bodemvruchtbaarheid