/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

BIOpraktijk - jan2013

Nieuwsbrief uitgegeven door CCBTvzw

 Image 

 

Geachte,

CCBT wenst u een spetterend en vruchtbaar jaar! 

Ook in 2013 informeren wij u maandelijks over het praktijkonderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

Indien u hieronder klikt op een titel komt u op onze website terecht waar u het volledige artikel kan bekijken.

Contact: info@ccbt.be, www.biopraktijk.be


Ervaringen met bontbloeiende stamslabonen

Uit eerder onderzoek kwam naar voor dat bontbloeiende rassen minder gevoelig zijn voor schade aan kiemplanten door bonenvlieg. Wilt u dit jaar ook graag ervaring opdoen met bontbloeiende stamslabonen en deze met andere collega’s delen? Net als vorig jaar stelt Inagro gratis zaad ter beschikking van het bontbloeiend ras Rio Grande (Storm Seeds). Lees meer...


Voed uw natuurlijke vijanden: zaai bloemen rond akkers!

Lieveheersbeestjes, zweefvliegen, gaasvliegen, roofwantsen en andere natuurlijke vijanden zorgen er ieder jaar voor dat plaaginsecten niet de bovenhand kunnen krijgen in uw gewassen. Bloemen in de omgeving zijn een belangrijke voedselbron voor natuurlijke vijanden. 
Inagro coördineert ook dit jaar opnieuw een gezamenlijke aankoop van zaden van een eenjarig en meerjarig bloemenmengsel. Lees meer... 


CCBT-Project: Zwavelvoorziening bij biologische rundveehouderij

De laatste jaren komt de zwavelvoorziening van menige en zeker input-extensieve landbouwbedrijven in het gedrang omdat de zwaveldepositie sterk daalde omwille van de milieuinvesteringen met het oog op de beperking van zure regen in de voorbije jaren.

Dit probleem wordt in een CCBTproject aangepakt door Inagro en Wim Govaerts. Lees meer...


Nieuwtjes vanuit de Werkgroep Zelf Zaden Telen!

De werkgroep Zelf Zaden Telen vertelt over de activiteit zadenreinigen, over 'participatieve veredeling' en over de samenwerking met Inagro...
Lees meer... 


Stand van zaken energiemetingen bioserre PCG

Alvorens het begin van de nieuwe teelt van bio tomaten en bio paprika’s eind januari blikken we even terug naar de energiemetingen die uitgevoerd zijn in 2012 in kader van de projecten GreenGrowing en LNE. Lees meer...


Verwerking en afzet van kruiden onder de loep

Het gebruik van zowel keuken- als geneeskrachtige kruiden neemt toe. De consument geeft duidelijk aan dat hij regionaal geteelde producten belangrijk vindt en daar zelfs een meerprijs wil voor geven. Het is uiteraard van belang dat deze kruiden verwerkt zijn tot een aantrekkelijk product dat makkelijk kan gebruikt worden. Vanaf maart 2013 zal een nieuw project van start gaan op het PCG genaamd “Opwaardering van kruiden: verwerking en vermarkting”. Lees meer...


Biokennisberichten uit Vlaams-Nederlandse samenwerking

Vlaanderen en Nederland werkten in 2012 samen rond het verspreiden van onderzoeksresultaten voor de biologische landbouw. Vijf biokennisberichten bundelen Vlaamse en Nederlandse onderzoeksresultaten rond specifieke thema's: 

Publicatie NOBL: De biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2011-2012

NOBL stelt u graag de publicatie “De biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2011-2012” voor. Deze publicatie  geeft een overzicht van onderzoek voor de biologische landbouw opgestart of afgerond in de periode 2011-2012 in Vlaanderen. De publicatie is op te vragen door een mail te sturen naar info@nobl.be of via volgende link 'De biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2011-2012'

VRAAG EN AANBOD

AGENDA

23 & 24 JAN:  Biovak 2013  (NL)