/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw69.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit24.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/herkauwers.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pitfruit44.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/kleinfruit.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten92.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/groenten1.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/akkerbouw99.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee42.jpg
/sites/all/themes/ccbt/images/backgrounds/pluimvee82.jpg

Rassenproef bio prei vroege herfst 2012: Standaardrassen bevestigen

In de biologische preiteelt is de rassenkeuze het voornaamste instrument ter beheersing van ziekten en sleet. In de vroege herfst zijn vooral roest en de houdbaarheid in het veld bepalende factoren. Daarnaast dienen zich ook de eerste biologische hybriderassen aan.
 
Antiope, Poulton en Surfer vormen in deze proef samen de kopgroep. Het gewas was vrij gezond en bleek goed houdbaar in het veld ondanks de late oogstdatum. De opbrengst is goed en presenteert mooi in de kist. Walton lijkt net iets gevoeliger voor bladziekten en bladbreuk maar voldoet nog goed. Deze rassen bevestigen hiermee hun resultaten uit voorgaande jaren. Levis en Krypton waren in deze proef voorbij hun optimum, maar lenen zich wellicht goed voor de oogst in september. Krypton en Duraton bieden dankzij hun hoge opbrengstpotentieel en goede houdbaarheid in het veld ook perspectief voor levering aan de industrie.Callahan en Julita voldeden in deze proef niet. Zowel in opbrengst als in kwaliteit bleven deze rassen achter.
 
Lees hier het volledige verslag van Inagro.
 
Meer info?
Lieven Delanote
TEL: 051 27 32 50
E-mail: lieven.delanote@inagro.be
 

groenten